Terug naar het overzicht

Bronzen erepenning voor Ahmed el Hilali

Ahmed el Hilali met zijn 2 zonen tijdens de uitreiking

Op donderdag 9 september heeft Ahmed el Hilali de bronzen erepenning van de stad Gouda ontvangen uit handen van wethouder Michiel Bunnik. Hij kreeg de gemeentelijke erepenning als blijk van grote waardering voor zijn langdurige inzet voor de Marokkaanse gemeenschap als bestuursvoorzitter van moskee El Fath en zijn inzet voor de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda.

Het college van burgemeester en wethouders prijzen zijn jarenlange inzet voor de Marokkaanse gemeenschap. De heer El Hilali was 35 jaar lang de voorzitter van het bestuur van moskee El Fath in de Spieringstraat. In die rol heeft hij de geloofsgemeenschap van moskee El Fath een beschermde omgeving geboden voor het uitoefenen van hun geloof. De heer El Hilali heeft zich jarenlang verantwoordelijk gevoeld voor het welzijn van de 300 gezinnen die aan de moskee verbonden zijn. Bestuursleden van de moskee spelen een rol in alle levensaspecten van de moskeegangers; bij geboortes, bij trouwen en bij overlijden. De heer El Hilali hielp bijvoorbeeld bij de repatriëring van overledenen naar Marokko. Dit deed hij ook voor Marokkaanse families die niet aan de moskee verbonden waren.

Vanuit zijn bestuursfunctie nam hij deel aan verschillende overlegorganen zoals het veiligheidsplatform, het Marokkaanse Platform Gouda en de Raad van Kerken. Ook was hij betrokken bij de Stichting El Boughaz. De heer El Hilali is sinds 2006 Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Bronzen erepenning van de stad Gouda

De bronzen erepenning is een gemeentelijke onderscheiding. De bronzen erepenning wordt door het college van burgemeester en wethouders toegekend als een blijk van grote waardering voor de verdiensten op diverse gebieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om verdiensten die een belangrijke bijdrage leveren aan de Goudse gemeenschap en/of voor het ontplooien van initiatieven, die van grote en langdurige betekenis zijn voor de Goudse samenleving.

Foto: Het Kontakt/Goudse Post – Jan van den Berg