Terug naar het overzicht

BOA’s en ketenpartners in de wijk

Op de foto poseert wijkboa Johan in uniform met een scooter van Stadstoezicht op de Markt in Gouda.

Bent u ernstig bezorgd over bijvoorbeeld uw buurman of buurvrouw, of iemand anders in uw omgeving? Of ziet u iets opvallends of storends en wilt u daar aandacht voor vragen? Komende weken organiseren de boa’s van gemeente Gouda samen met enkele ketenpartners een bezoek in de wijk. Ze gaan graag in gesprek met u om vervolgens met uw melding aan de slag te gaan.

Het doel van deze wijkbezoeken is om meer verbinding in de wijk tot stand te brengen en open te staan voor alle kwesties en ideeën die bewoners willen bespreken. Het is een proef op vier locaties. Mocht dit succesvol zijn, wordt bekeken om dit ook op andere Goudse locaties te organiseren.

BOA Johan van IJperen stond al vaker met zijn standje in zijn wijken en heeft door zijn enthousiasme de ketenpartners uitgenodigd om aan te sluiten. “Met dit initiatief willen we de betrokkenheid bij onze inwoners vergroten en hen beter leren kennen. Ik kijk er naar uit dit de komende weken samen met de ketenpartners te gaan doen. We staan open voor alles wat ter tafel komt.”

Waar en wanneer:

  • Woensdag 13 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Gildenburg (naast de Buurstee).
  • Woensdag 27 september van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Heesterlaan (bij de Plusmarkt).
  • Woensdag 11 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Van Hogendorpplein (bij de Plusmarkt).
  • Woensdag 25 oktober van 16.00 uur tot 19.00 uur bij Lanseloetstraat (speeltuin Kastanje).

De volgende organisaties staan voor u klaar:

  • Gro-Up buurtwerk Gouda
  • Politie
  • Mozaïek Wonen
  • Sociaal Team Gouda
  • SPORT•GOUDA 
  • BOA (Buitengewoon Opsporingsambtenaar), gemeente Gouda

Samen zullen zij met bewoners in gesprek gaan, luisteren naar hun zorgen, ideeën en behoeften, en streven naar oplossingen.