Terug naar het overzicht

Blijvende douches en toiletten voor watertoeristen geopend

Het sluisgebouw bij de Ir. De Kock van Leeuwensluis

In het gebouw bij de Ir. De Kock van Leeuwensluis aan de Nieuwe Gouwe Oostzijde kunnen watertoeristen vanaf 30 mei gebruik maken van een nieuwe sanitaire voorziening. Dit zijn douches, toiletten en wasbakken. Wethouder Thierry van Vugt opende het gebouw woensdag 24 mei. Waterrecreatie is met de vele waterwegen en het plassengebied een belangrijk onderdeel van het Gouds toerisme.

Sluisgebouw

Het sluisgebouw is uitgekozen vanwege de goede omstandigheden. Het was beschikbaar, er zijn omwonenden op ruime afstand, de eigenaar wilde meewerken en de voorziening kan er jaren blijven. De sluis en het gebouw zijn een Rijksmonument in eigendom van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Het Hoogheemraadschap blijft eigenaar van het gebouw. Om het gebouw geschikt te maken was binnen een verbouwing nodig. Aan de buitenkant is er bijna niets veranderd.

In het vaarseizoen is het gebouw tussen 8.00 en 19.00 uur geopend. Het wordt 2 keer per dag schoongemaakt. Watertoeristen kunnen via de havendienst aan een toegangskaart en –code komen. Het aantal mensen met toegang ligt aan het aantal gebruikte ligplekken. Per ligplek mogen er 2 mensen gebruik maken van de voorziening.

Blijvende voorziening

Wethouder Van Vugt is blij met de blijvende voorziening. “Gouda is een gastvrije stad. Waterrecreatie is een belangrijk onderdeel van ons toeristisch aanbod. Een goede sanitaire voorziening voor deze groep is daarom heel belangrijk.” Hij vindt het een logische keuze na een verblijf in de Kleischuur en verleden jaar tijdelijk aan het Regentesseplantsoen. “Het sluisgebouw heeft er een nieuwe functie bij, die met water te maken heeft.”  

Er komen nog een nieuwe brug die geschikt is voor mindervaliden en een voetpad naar het gebouw.