Terug naar het overzicht

Betaald parkeren op zondag

De foto toont een parkeermeter in de binnenstad van Gouda.

Per 1 maart 2024 is het parkeerbeleid in de binnenstad van Gouda gewijzigd. De gemeenteraad heeft vorig jaar besloten om betaald parkeren in te voeren op zondagen van 12.00 uur tot middernacht in de gehele binnenstad. Op feestdagen blijft parkeren gratis. Ook zijn de tijden waarop betaald moet worden voor parkeren in de binnenstad op maandag tot en met zaterdag uitgebreid naar tot middernacht.

Dit wordt ingevoerd nadat op 7 februari 2024 een nieuwe Parkeerverordening Gouda 2024 en Parkeerbelastingverordening 2024, versie 1 maart 2024 zijn vastgesteld in de gemeenteraad.

Tarieven

De tarieven voor parkeren op straat blijven gelijk. Voor parkeren op straat in de binnenstad is het tarief op zondag gelijk aan het tarief op doordeweekse dagen: € 4,- per uur of € 15,- per kalenderdag.

Vergunningenplafond

Daarnaast is een maximum ingesteld voor het aantal vergunningen dat kan worden uitgegeven voor de bewoners van de binnenstad en voor de omliggende parkeerterreinen. Bewoners van de binnenstad behouden hun huidige vergunning en kregen tot 1 maart voorrang bij de aanvraag van een vergunning. Op 1 maart is het maximum aantal vergunningen voor de bewoners van de binnenstad bereikt. Nieuwe aanvragen komen vanaf nu op een wachtlijst, op volgorde van aanvraag. Er zijn nog wel vergunningen voor op de parkeerterreinen beschikbaar. Zodra daar ook het maximum wordt bereikt, worden die aanvragen ook op een wachtlijst geplaatst, op volgorde van aanvraag.

Kijk voor alle regelingen op de pagina verkeer, vervoer en parkeren of in het Goudse elektronische gemeenteblad.