Terug naar het overzicht

Bestemmingsplan Turfmarktkerklocatie

De Raad van State heeft afgelopen woensdag, 12 mei 2021, een uitspraak gedaan in 4 beroepsprocedures over het bestemmingsplan voor de Turfmarktkerklocatie. Dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor nieuwbouw op de plek van de voormalige Turfmarktkerk. Het bestemmingsplan is in december 2019 door de gemeenteraad van Gouda vastgesteld. 4 partijen zijn vervolgens in beroep gegaan. Dit betreft niet de uitspraak over de (spoed)bestuursdwangprocedure bij de rechtbank.

Twee ingediende beroepen zijn door de Raad van State ongegrond verklaard, waaronder het beroep van de Vereniging Belanghebbenden Turfmarktkerk en het Klooster. Over de overige 2 beroepen heeft de Raad van State een tussenuitspraak gedaan. Aan de gemeente is verzocht om de afstand aan de zuidwestkant van het bouwvlak ten opzichte van de huidige bebouwing toe te lichten. Ook is gevraagd om nader te onderzoeken of bebouwing op het voorterrein van de Turfmarktkerk niet leidt tot een verslechtering van het woon- en leefklimaat van de omwonenden.

Wethouder Rogier Tetteroo: “De gemeenteraad wordt zo spoedig mogelijk over deze uitspraak geïnformeerd. Er is ons door de Raad van State gevraagd om een aantal aspecten van het bestemmingsplan nog nader te onderbouwen. De gemeente gaat daarmee aan de slag en heeft daar 26 weken de tijd voor.”