Terug naar het overzicht

Baggerwerkzaamheden in de binnenstad van Gouda

Sloot met net erin. Op het gras naast de sloot staat een hijskraan en vrachtwagen.

Maandag 20 februari start het hoogheemraadschap van Rijnland met het baggeren van de grachten aan de Zeugstraat, Jeruzalemstraat en achter de Molenwerf. Aannemer Gebr. van der Poel uit Oud Ade gaan de werkzaamheden uitvoeren. Dit zal ongeveer 2 weken duren.

Waarom baggeren we?

Bagger is een verzameling van afgevallen bladeren, aangevoerd slib en verzakkende oevers. Als we dat laten liggen, slibben de grachten dicht en wordt de aan- en afvoer van water verstoord. Door te baggeren verbeteren we de waterkwaliteit, heeft de gracht een goede afvoer waardoor we droge voeten houden en kunnen de dieren en planten beter groeien en bloeien.

Hoe gaan we dat doen?

Wij baggeren in verschillende fases en met kleine machines. Zo werken wij met een kleine mobiele kraan in de Zeugstraat en een schuifboot bij de Jeruzalemstraat. De schuifboot duwt de bagger naar een plek waar een kraan het uit de gracht kan scheppen. De bagger voeren wij af naar een erkende verwerker buiten de stad.

Schoon en veiligheid

Met de gemeente Gouda hebben wij besproken hoe we de overlast zoveel mogelijk tegen gaan. Zo zetten wij verkeersregelaars in, maken de werkplek dagelijks schoon en werken wij in de Zeugstraat alleen op de maandag en dinsdag.

Contact

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen en begeleiding tijdens het werk kunnen er helaas situaties zijn die niet wenselijk zijn. Als u een melding wilt doen, dan kan dit bij het Klant Contact Team van waterschap Rijnland via telefoonnummer 071-306 35 35. Meldingen kunt u ook indienen via het meldingenformulier.