Terug naar het overzicht

Alle leerlingen van de Al Qalam straks weer onder 1 dak

Said Boukayouh en wethouder Thierry van Vugt ondertekenen de afsprakenbrief voor de uitbreiding van de school. Op de foto staat ook een leerling uit de leerlingenraad.

De Islamitische basisschool Al Qalam in Gouda krijgt een aantal nieuwe lokalen. De bouw start naar verwachting eind 2023. Op donderdag 7 juli tekenden Said Boukayouh van de Stichting Islamitische Scholen Rijn en Gouwe, namens de Al Qalam school en wethouder Thierry van Vugt (Onderwijs) de afsprakenbrief voor het uitbreiden van de school. Dat gebeurde samen met de leerlingenraad van Al Qalam.

Wethouder Thierry van Vugt:Het is fijn dat de groei van de Al Qalam school in 1 gebouw kan worden opgevangen. We vinden duurzame en toekomstbestendige schoolgebouwen voor alle kinderen in Gouda belangrijk en hebben tegelijkertijd oog voor de kosten. Deze afsprakenbrief met de Al Qalam school past bij onze samenwerking met schoolbesturen rondom het uitvoeren van het Integraal Huisvestingsplan (IHP).”

Afsprakenbrief

De partners werken met elkaar samen vanuit de gedachte van de school: ‘Ieder kind telt’.  De afsprakenbrief geeft de samenwerking weer tussen de gemeente Gouda, de leerlingenraad Al Qalam en de Stichting Islamitische scholen Rijn en Gouwe. De uitbreiding van deze school met een aantal lokalen, maakt onderdeel uit van het ‘Uitvoeringsplan Onderwijshuisvesting’.