Terug naar het overzicht

Abdellah Laâguili ereburger van Gouda

Burgemeester Pieter Verhoeve met Abdellah Laâguili.

De heer Abdellah Laâguili is op woensdag 13 september benoemd tot ereburger van Gouda. Tijdens een speciale bijeenkomst reikte burgemeester Pieter Verhoeve hem de zilveren erepenning van de stad Gouda uit als blijk van grote waardering voor zijn jarenlange inzet voor de stad.

Eind jaren 60 kwam de heer Laâguili als gastarbeider in Gouda wonen en werken. Sindsdien heeft hij veel betekend voor Gouda en de Marokkaanse inwoners. Hij is een bruggenbouwer die zich een leven lang heeft ingezet voor de participatie, emancipatie en integratie van Marokkaanse en Islamitische Gouwenaars. In de jaren 70 werd hij lid van een commissie die nieuwkomers ondersteunt bij het vinden van huisvesting, het leren van de Nederlandse taal en met het opbouwen van een nieuw leven in Gouda. Daarna volgden tal van andere projecten, overleggen en initiatieven om de samenhang en leefbaarheid van de stad te vergroten waarvoor hij zich inzette.

Moskee Nour

De heer Laâguili was betrokken bij de bouw van de moskee Nour aan de Raam. Hij was daar 40 jaar bestuurslid/secretaris. Met mentorprogramma’s en workshops heeft hij jongeren geholpen bij het ontwikkelen van hun talenten en het nastreven van hun dromen. Namens de moskee onderhield hij contacten met de gemeente, inwoners en andere kerkgenootschappen om verbinding te bevorderen.

Buurtvaderproject

De heer Laâguili speelde ook een belangrijke rol bij de oprichting van het buurtvaderproject. In dit project houden Marokkaanse vaders ’s avonds op straat toezicht in buurten waar veel Marokkaanse jongeren  verblijven. Samen met andere vaders spreekt hij deze jongeren aan op gedrag en verantwoordelijkheid.

Ook nam hij actief deel aan Veiligheidsoverleggen met gemeente, politie en buurtvertegenwoordigers. Bij grote gebeurtenissen die veel impact hadden, zoals de aanslag van 11 september en de moord op Theo van Gogh was de heer Laâguili de verbinder in tijden dat de route naar meer polarisatie makkelijker is.

Inzet voor vluchtelingen

In de afgelopen jaren heeft de heer Laâguili zich ook ingezet om de vluchtelingen die op de hotelboot verbleven te ondersteunen op diverse levensgebieden. Zijn vrijwillige bijdrage aan het welzijn van nieuwkomers heeft vele levens positief beïnvloed en getuigt van zijn sterke toewijding aan het algemeen belang.

Geschiedenis van de Marokkaanse gastarbeider

Op het gebied van cultuur en het in beeld brengen van de geschiedenis van de Marokkaanse gastarbeiders heeft hij zijn verhaal gedeeld in het project Verhalen van Gouda. Ook was hij betrokken bij het project Boughaz en Lalla Golda. Zij verhaal is ook te lezen in het boek ‘Een halve eeuw in Nederland’. Zijn reiskoffer en zijn verhaal heeft hij gedoneerd aan het virtuele Nationale Museum. En onlangs was hij een van de hoofdpersonen in de documentaire serie Mocronado’s, waarin hij en 4 andere   gepensioneerde Marokkaanse gastarbeiders in beeld gebracht worden.

Goudse Gigant

Vanwege zijn jarenlange inspanningen voor verdraagzaamheid en tolerantie is de heer Laâguili al Koninklijk onderscheiden. Tijdens de viering van Gouda750 werd hij geëerd als een van de Goudse Giganten naast Goudse grootheden als Erasmus en Coornhert. Sinds vandaag is hij Ereburger van Gouda. 

Zilveren erepenning

De zilveren erepenning is een hoge stadsonderscheiding. De penning wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en dankbaarheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate inzetten. De ontvanger van de zilveren erepenning wordt ingeschreven in het register van ereburgers van de stad Gouda.

Foto: Astrid den Haan