Terug naar het overzicht

Aanvraagronde subsidie energiekosten maatschappelijke organisatie gestart

Dit is een oud nieuwsbericht.
Gasfornuis

Het college van BenW heeft deze week een tijdelijke subsidieregeling vastgesteld om maatschappelijke organisaties te steunen die te maken hebben met flink stijgende energielasten. De regeling is bedoeld voor organisaties op het gebied van welzijn, cultuur of sport die niet het doel hebben om winst te maken. Organisaties kunnen van 4 november tot en met 27 november een aanvraag doen.

Maatschappelijke organisaties en instellingen, zoals welzijnsorganisaties, sportverenigingen, buurthuizen, culturele instellingen, die geen vast energiecontract hebben of onlangs een nieuw energiecontract hebben afgesloten, worden hard geraakt door de huidige prijswijzigingen van gas en elektra, net als onze inwoners. Met deze tijdelijke regeling wil de gemeente deze organisaties financieel steunen. Tegelijkertijd is het de bedoeling dat organisaties zelf ook aan de slag gaan om hun energiegebruik terug te dringen en hun pand te verduurzamen voor zover dat nog niet is gebeurd. Het aanvragen van de subsidie en het bekijken van de voorwaarden kan vanaf 4 november.

Er is gezocht naar een balans in de aanvraagvereisten; zo min mogelijk bureaucratie, maar voldoende informatie en bewijslast voor een gedegen beoordeling en verantwoording. Voor de berekening van de hoogte van de subsidie is een rekenmodule beschikbaar. Wethouder Michiel Bunnik (financiën): “Het college wil handelen in deze crisis net als rond corona. De nood is hoog. We willen niet wachten, maar nu actie ondernemen en de organisaties steunen. Zij zijn van grote waarde voor onze samenleving.”

Om een beeld te vormen van de problemen die maatschappelijke, culturele en sportorganisaties ervaren, heeft de gemeente een kort onderzoek gedaan. Dat geeft een wisselend beeld. Het blijkt dat een aantal organisaties een vast contract heeft waardoor zij voorlopig geen zorgen hebben over de stijgende lasten. Pas wanneer de contracten verlopen, ontstaan de zorgen. Verder blijkt uit het onderzoek dat veel organisaties actief zijn met het verduurzamen en het terugdringen van energieverbruik.

Steunpakket

De tijdelijke subsidieregeling voor de energiecompensatie is onderdeel van een groter pakket aan maatregelen. Het steunpakket bevat onder andere ook een verhoging van de inkomensgrens voor hulp aan mensen met een laag inkomen en een eenmalige verhoging van het jeugdtegoed. Ook wijst de gemeente de inwoners extra op de bestaande hulp en loketten voor kwetsbare inwoners. Verder geeft de gemeente tips om geld te besparen op de energierekening. De gemeente heeft voor 2022 2 miljoen euro gereserveerd in de begroting, waarvan in beginsel 1,7 miljoen voor de tijdelijke subsidieregeling.