Terug naar het overzicht

Aanmoediging voor jeugdcultuur

Een jongen met hoofdtelefoon voor een laptop en dj-set.

In 2022 komt er nog ruim € 310.000,- beschikbaar voor de jeugdcultuur in Gouda. De gemeenteraad stemde gisteren in met de inzet van deze middelen, die Gouda ontvangt vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Wethouder Thierry van Vugt (Cultuur en Evenementen): “Deze middelen zijn een enorme kans om jeugdcultuur in Gouda extra aan te moedigen. Dat was al een belangrijk onderdeel van onze eigen Cultuurnota ‘Gouda sterker met Cultuur!’. Met dit geld kunnen we extra meters maken om de deelname aan cultuur voor jongeren tussen de 14 en 27 jaar te stimuleren. Ook kunnen wij de broodnodige investeringen mogelijk maken bij belangrijke Goudse voorzieningen voor de jeugd. Zoals So What! en StudioGonz, en kunnen we vernieuwende projecten van bestaande culturele organisaties een impuls geven.”

Waarvoor is het geld bedoeld?

Het geld is bedoeld voor de lokale jeugdcultuur. Het college heeft deze week al een besluit genomen waar de door de raad toegekende middelen aan worden uitgegeven. Door de strakke landelijke planning vanuit het ministerie kiest de gemeente ervoor om de middelen voor 2022 in te zetten voor het versterken van een aantal bestaande culturele organisaties en/of projecten.

Het geld gaat naar zaken die bijdragen aan het aanmoedigen van cultuur deelname onder jongeren. Bijvoorbeeld projecten als ‘Express Yourself’ met urban workshops en masterclasses gericht op het ontwikkelen van talenten en het theaterproject ‘Stories door, van en voor jongeren’. Maar bijvoorbeeld ook naar materialen en techniek voor beeldende kunst, geluid- en lichttafels bij de poppodia en investeringen om het pand van So What! weer up to date te brengen.

Impuls vanuit het Rijk

Gouda krijgt voor 2022 € 310.000,- vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De gemeente Gouda ontving in november 2022 het bericht over de extra gelden, met de eis om deze nog in 2022 te besteden. Wij verwachten dat we ook in 2023 en 2024 extra middelen van het Rijk ontvangen voor de jeugdcultuur. De voorwaarden hiervan zijn nu nog niet bekend. Voor het maken van een plan voor die jaren hebben we meer tijd om organisaties en jongeren te betrekken.

Geef Gouda door

Investeringen in de jeugdcultuur passen bij onze ambities voor de komende jaren en ons bestuursakkoord Geef Gouda door. Voor een aantrekkelijke en leefbare stad zijn cultuur en kunst een onmiskenbare schakel. We blijven inzetten op toegang, een breed bereik en een uitgebreid aanbod van kunst en cultuur. We investeren extra in projecten voor het brede culturele veld gericht op innovatie, coronaherstel, jongeren en culturele projecten.

Totaaloverzicht projecten Impuls Jongerencultuur 2022

Organisatie Project Middelen
SoWhat! Impuls programmering/marketing, vernieuwing audiovisuele zaken en gebouwgebonden investeringen € 100.000,-
De Goudse Schouwburg i.s.m.Gro-UP jongerenwerk Project Express Yourself 2.0 € 84.000,-
Jeugdtheaterhuis Project Stories € 54.000,-
StudioGonz Impuls programmering, vernieuwing rondom audiovisuele zaken  € 55.000,-
Cultuurhuis Garenspinnerij Project Impuls beeldende kunst vo/mbo € 17.000,-

Foto: Garenspinnerij