Terug naar het overzicht

40 jaar ecologisch beheer in Gouda

Op de foto ziet u het Heempad in Gouda. U ziet een pad met groene bomen, gras en bloeiende planten.

Op zondag 3 oktober staat de gemeente stil bij het 40-jarig bestaan van het ecologisch beheer in Gouda. Wethouder Hilde Niezen houdt een toespraak op het Heempad, waar het allemaal begon. U bent van harte welkom!

Na de toespraak van wethouder Hilde Niezen is er een excursie over het Heempad door stedelijk ecoloog Andre van Kleinwee. In het infocentrum zijn vertegenwoordigers van de groene verenigingen IVN, KNNV en de Goudse tuinambassadeurs aanwezig. Ook is de tentoonstelling ‘Heempad verleden en heden’ te bekijken. De kinderen kunnen langs het Heempad op zoek naar insecten en andere natuurvondsten en binnen in het infocentrum bekijken onder de microscoop. Iedereen is van harte welkom deze middag.

Ecologisch beheer

Het ecologisch beheer in Gouda is in 1981 aan het Goudse Heempad aan de Bloemendaalseweg gestart. Het Heempad wordt ook wel ’de kraamkamer’ van dit groenbeheer genoemd. Met de opgedane ervaringen aan het Heempad is een aantal jaren later de nieuwe natuurlijke vorm van groenbeheer in de stad gestart. De bloeiende bermen en de rijk gekleurde slootkanten zijn enkele voorbeelden van ecologisch beheer. In de grotere groengebieden als Steinse groen en de Noorderhout speelt dit beheer ook een grote rol voor de natuur in de stad.

Programma

Plaats: Infocentrum Heempad aan de Bloemendaalseweg

  • 13.30 uur: Infocentrum open
  • 14.00 uur: Toespraak wethouder Hilde Niezen gemeente Gouda
  • 14.30 uur: Excursie over het Heempad met stedelijk ecoloog Andre van Kleinwee
  • 15.30 uur: Tuinadvies van tuinambassadeurs en voorlichting over natuur bij de groene verengingen. Kinderen kunnen op zoek naar natuurvondsten.
  • 16.30 uur: Afsluiting