Terug naar het overzicht

Fietsers, kies de veilige omleidingsroute

Dit is een oud nieuwsbericht.
Op de afbeelding ziet u de afsluiting op de Ridder van Catsweg. Er staat een bord dat het verboden is voor fietsers en een bord dat de omleidingsroute voor fietsers laat zien.

In de bocht van de Ridder van Catsweg, tegenover de Veste, is een bouwproject gestart. Het fietspad is daar afgesloten, omdat hieronder de hoofdgasleiding loopt. In het verkeersplan is hier rekening mee gehouden, waardoor de situatie veilig blijft voor fietsers en automobilisten. Helaas volgen niet alle fietsers die omleiding. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. Stadstoezicht geeft hier extra aandacht aan. Na een aantal waarschuwingen, geven zij nu ook bekeuringen. Dus daarom de oproep om voor de veilige omleidingsroute te kiezen.