Terug naar het overzicht

178 zonnepanelen voor jarige Chocoladefabriek

Zonnepanelen op het dak van de chocoladefabriek

Zon en chocola vormen niet altijd de gedroomde combinatie, maar hoe anders is dat in Gouda? Met 178 zonnepanelen op het dak van de Chocoladefabriek heeft de stad deze week een nieuwe stap gezet op weg naar een geheel CO2-neutraal en aardgasvrij 2040.

De Chocoladefabriek, die in maart haar 10-jarig bestaan viert, verwacht met de nieuwe zonnepanelen een jaarlijkse opbrengst van 68.000 kilowattuur te realiseren, vergelijkbaar met het jaarverbruik van 10 gasloze woningen of 20 woningen met gas. De verwachte CO2-besparing bedraagt 42.000 kilo, vergelijkbaar met de jaaruitstoot van 14 huishoudens.

In 2017 werden 5 gebouwen uit de vastgoedportefeuille van de gemeente aangewezen als showcase om ervaring op te doen met verduurzaming: kinderboerderij De Goudse Hofsteden, de Chocoladefabriek, Cultuurhuis Garenspinnerij, Ontmoetingscentrum Van Noord en de Goudse Schouwburg. In deze gebouwen is toen ruim 3,3 miljoen euro geïnvesteerd in onder meer verbeterde isolatie en duurzame installaties. Inmiddels is Ontmoetingscentrum Van Noord aan de Lekkenburg als eerste gemeentelijke gebouw aardgasvrij. Aanvullend zijn zonnepanelen gelegd op het Huis van de Stad, de Schouwburg, het Cultuurhuis, de kinderboerderij, de brandweerkazerne en nu dus ook de Chocoladefabriek.

De nieuwe panelen op het dak van de Chocoladefabriek
De nieuwe panelen op het dak van de Chocoladefabriek.

De gemeente gaat in totaal 69 gebouwen verduurzamen. Het gaat daarbij om 80.000 vierkante meter aan gebruiksoppervlakte (vergelijkbaar met 16 voetbalvelden). Voor deze megaklus is 60 miljoen euro gereserveerd. Naast de uitvoering van het verduurzamingsprogramma wordt de komende 3 jaar de toegankelijkheid verbeterd van 40 gemeentelijke gebouwen met een (semi)publiek karakter.

Omvangrijk plan

Recent ging de gemeenteraad akkoord met het omvangrijke plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen en toegankelijker te maken. Het stadsbestuur heeft zich daarbij 2 doelen gesteld:

  • 55% minder CO2-uitstoot in 2030
  • Geheel CO2-neutraal én aardgasvrij in 2040

Met de toegankelijkheidsmaatregelen wordt invulling gegeven aan de ambities van het VN-verdrag handicap. “Gouda goed doorgeven aan volgende generaties, de kern van ons bestuursakkoord, betekent dat we als gemeente het goede voorbeeld moeten geven”, zegt wethouder Thierry van Vugt (onder meer vastgoed en monumentaal erfgoed). “Verduurzaming en inclusiviteit – dus óók overal goede toegankelijkheid voor mensen met een beperking – geven we hiermee verder inhoud. De lat ligt hoog. Mooi dat onze aanpak op steeds meer plekken zichtbaar wordt, zoals nu ook op het dak van de Chocoladefabriek”.