Terug naar het overzicht

1 toegang voor alle sociale hulpvragen bij gemeente Gouda

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Vanaf 4 januari is er voor Gouwenaars 1 centrale toegang voor alle sociale hulpvragen. Tot die tijd verliep de toegang tot Jeugdhulp, Wmo, Werk, Schuldhulpverlening en Participatie en Inkomen via diverse telefoonnummers, openingstijden, ingangen en systemen.

Inwoners kiezen zelf hoe ze de centrale toegang van de gemeente benaderen: telefonisch, digitaal, of via een bezoek aan het Huis van de Stad. 1 toegang betekent ook zoveel mogelijk 1 contactpersoon, ook als inwoners verschillende problemen hebben.

Inwoners centraal

Wethouder Corine Dijkstra is enthousiast over de nieuwe toegang. “Niet het systeem, maar de vraag van de inwoner staat centraal. Problemen rond inkomen, wonen en ondersteuning hangen vaak nauw met elkaar samen. Juist daarom is het zo belangrijk deze problemen ook in samenhang te bekijken en in goed overleg met de betrokkenen te komen tot een passende oplossing.” Wethouder Rogier Tetteroo vult aan: “Inwoners kunnen terecht bij de gemeente als het niet meer lukt mee te komen in het dagelijks leven. Via 1 centrale toegang hoeven Gouwenaars niet meer op verschillende plekken hun verhaal te doen en krijgen ze ook bij ingewikkelde hulpvragen de ondersteuning die past bij hun persoonlijke situatie.”

Sociale hulpvragen

Onder sociale hulpvragen verstaan we bijvoorbeeld hulp bij het vinden van werk, hulp bij schulden en armoede, begeleiding en ondersteuning bij psychische en lichamelijke beperkingen, aanvragen van speciaal leerlingenvervoer, aanpassingen aan een woning, vragen over een kind met gedragsproblemen of als de zorg voor naasten te veel wordt.

Jeugdhulp

Vanaf nu verloopt het aanvragen en verlengen van jeugdhulp ook via de toegang van de gemeente. Tot dit jaar konden inwoners hiervoor terecht bij het Sociaal Team. Inwoners met een indicatie die op korte termijn afloopt zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

De centrale toegang van de gemeente sluit aan bij de afspraken uit het coalitieakkoord “Nieuwe Energie”.

Bekijk het filmpje over de centrale toegang: