Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2021

SubtaakveldProgramma 1
Economie, werk en onderwijs
Programma 4
Sociaal domein
Programma 5
Cultuur, sport en recreatie
Programma 6
Leefbaarheid en veiligheid
Programma 7 Bestuur en organisatieTotaal
Brede School € 671.312,-    € 671.312,-
Onderwijs-achterstanden-beleid (OAB) € 1.281.052,- € 1.281.052,-
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE € 1.510.815,- € 1.510.815,-
Volwassenen-educatie € 249,944,- € 249,944,-
Eigen lasten participatie € 85.280,-   € 85.280,-
Gezondheids-beleid€ 68.500,-€ 68.500
Gezond in Gouda€ 4.000,-€ 4.000,-
Jeugdwerk-vrijwilligers€ 320.199,-€ 320.199,-
Sociaal team Jeugd€ 725.587,-€ 725.587,-
Veiligheid en handhaving (buurt-bemiddeling)€ 54.709,-€ 54.709,-
Vrijwilligers-werk en mantelzorg€ 194.019,-€ 194.019,-
Participeren in de buurt€ 1.265.558,-€ 1.265.558,-
GoudApot€ 220.000,-€ 220.000,-
Burger-initiatieven – wijkteams€ 30.000,-€ 30.000,-
Brede Basis Jeugd € 921.952,-   € 921.952,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap€ 23.000,-€ 23.000,-
Vervoer€ 15.000,-€ 15.000,-
Jubileum-subsidies*€ 750,-€ 750,-
Maatschappelijke dienstverlening en opvang€ 252.390,-€ 252.390,-
Sociaal Teams€ 4.111.462,-€ 4.111.462,-
Verstrekking aan derden€ 134.086,-€ 134.086,-
Hulp bij het huishouden (hospice)€ 21.528,-€ 21.528,-
ZIN Jeugd€ 32.332,-€ 32.332,-
Beschermd wonen€ 100.000,-€ 100.00,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen€ 3.735.376,-€ 3.735.376,-
Opvang vrouwen€ 1.780.143,-€ 1.780.143,-
Impuls Brede scholen, sport en cultuur 
€ 576.800,-  € 576.800,-
Subsidies sport  € 2.500,-  € 2.500,-
Sportimpuls*  € 13.250,-  € 13.250,-
Cultuurparticipatie en -educatie  € 24.000,-  € 24.000,-
Museum Gouda  € 1.405.212,-  € 1.405.212,-
Subsidies kunst en cultuur  € 2.215.150,-  € 2.215.150,-
Gouda op de Kaart  € 20.000,-  € 20.000,-
Sterevenementen  € 165.900,-  € 165.900,-
Volksfeesten  € 38.900,-  € 38.900,-
Erfgoed€ 18.000,-€ 18.000,-
Cultureel erfgoed€ 182.250,-€ 182.250,-
Bibliotheek€ 1.908.634 € 1.908.634
Media€ 46.530,-€ 46.530,-
Regionale brandweer   € 7.000,- € 7.000,-
Kabinet en representatie    € 5.000,-€ 5.000,-
Totaal€ 3.713.123,-€ 14.104.208,-€ 6.617.126,-€ 7.000,-€ 5.000,-€ 21.802.426,-
*dit betreft regelingen waarvoor het hele jaar door subsidie voor kan worden aangevraagd.

Overzicht subsidieontvangers programma 1

InstellingProgramma 1 Economie, werk en onderwijs
Brede School€ 671.312,-
Federatie Brede School, exploitatie€ 671.312,-
Onderwijsachterstanden€ 1.281.052,-
Diversen OAB VVE€ 266.688,-
Diversen OAB SK en OV€ 1.014.364,-
Kindgebonden financiering peuteropvang/VVE€ 1.510.815
Diversen KGF€ 1.510.815
Volwasseneducatie€ 249.944
Diversen VE€ 249.944
Totaal programma 1 € 3.713.123,-

Overzicht subsidieontvangers programma 4

InstellingProgramma 4 Sociaal domein
Thematisch werken8.337,-
Kwadraad, Buurtbemiddeling € 8.337,-
Eigen lasten participatie € 85.280,-
Vluchtelingenwerk Z-H Midden € 85.280,-
Gezondheidsbeleid € 72.500,-
RDOG, verslavingspreventie€ 68.500,-
Gezond in Gouda€ 4.000,-
Jeugdwerk-vrijwilligers€ 320.199,-
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden€ 150.000,-
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren€ 37.000,-
Verzetsmuseum/Libertum€ 49.990,-
Sociaal team jeugd € 725.587,-
Enver – JOS€ 725.587,-
Veiligheid en handhaving€ 54.709,-
Kwadraad, Buurtbemiddeling€ 54.709,-
Christelijke Jeugdvereniging Daniël€ 10.000
Dierenweide Goverwelle€ 9.000
Gouds vakantie kinderfeest € 3.525
Protestantse Jeugdraad Gouda€ 4.500
Safe Wings€ 7.500
Scouting Cornelis de Houtman € 6.000
Scouting Die Kantanky’s€7.500
Scouting Jan van Hoofgroep € 10.000
Scouting Willibrordusgroep Gouda€ 5.125
Scoutingclub Wilogroep €13.559
Scoutingvereniging Kastanujo€ 3.000
Steunpunt OOG Gouda€ 3.500
Vrijwilligerswerk en mantelzorg€ 194.019,-
Palet Welzijn€ 140.019,-
Present€ 26.500,-
Burennetwerk€ 7.000
Humanitas€ 5.500
Netwerk Samen voor Goud€ 15.000
Participeren in de buurt 1.265.558,-
Domino inloophuis€ 43.000,-
Gemiva-SVG groep, Jan Ligthart en Rotonde€ 41.007,-
Kade€ 59.525,-
Klup (VTV)€ 366.500,-
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider€ 525.941,-
Kwintes, Bruisnest€30.906,-
Speelwinkel€ 93.000,-
Zorgpartners€ 49.000,-
Het Govertje, startsubsidie buiten subsidieregeling om€ 20.000,-
Kwadraad, huursuppletie buiten subsidieregeling om€ 36.679
Club- en buurthuiswerk€ 750,-
Jubileumsubsidies€ 750,-
Burgerinitiatieven € 220.000,-
GoudApot€ 220.000,-
Burgerinitiatieven – wijkteams€ 30.000
Wijkteam Achterwillens€ 3.000
Wijkteam Gouda Oost€ 3.000
Wijkteam Goverwelle€ 3.000
Wijkteam Kadebuurt€ 3.000
Wijkteam Korte Akkeren€ 3.000
Wijkteam Nieuwe Park€ 3.000
Wijkteam Noord€ 3.000
Wijkteam Plaswijck€ 3.000
Wijkteam Raambuurt€ 3.000
Wijkvereniging Westergouwe€ 3.000
Brede Basis Jeugd€ 45.349,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd€ 45.349,-
Brede School, ondersteuningsteam VO€ 77.131,-
Brede School, Spel aan Huis€ 63.871,-
Buitenwereld – Alert4you€ 32.205,-
Enver – Alert4you€ 56.056,-
Kwadraad, Brede Basis Jeugd€ 143.629,-
Kwintes, Brede Basis Jeugd€ 16.000,-
MEE Midden-Holland, CJG€ 51.222,-
RDOG, aanvraag CJG-diensten€ 363.158,-
RDOG, ondersteuningsteam VO€ 25.891,-
Sport.Gouda, Buurtsport 12+€ 47.440,-
Sociaal Teams€ 4.111.462,-
Sociaal Team 0-100+ € 4.007.962,-
Sociaal Team 0-100+, aanvraag budgetcoaching en diagnostiek€ 103.500,-
Verstrekkingen aan derden€ 85.300,-
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning€ 32.800,-
KernKracht€ 42.500,-
’t Swanenburghs Hofje€ 10.000,-
Beschermd wonen€ 100.000,-
KernKracht€ 100.000,-
ZIN Jeugd€ 32.332,-
Sociaal Team 0-100+, pilot huisartsen€ 32.332,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap€ 23.000,-
21 maart werkgroep€ 3.500,-
Regenboogalliantie€ 19.500,-
Vervoer€ 15.000,-
Vervoerspunt Gouda, Automaatje€ 15.000,-
Verstrekkingen aan derden€ 48.786,-
Federatie Brede School, Kinderfonds 2021-2023 – 2021 € 20.000,-
Humanitas€ 2.500,-
Non Food Bank Gouda e.o.€ 11.286,-
Voedselbank Gouda€ 15.000,-
Hulp bij het huishouden€ 21.528,-
Steunpunt MH€ 21.528,-
Maatsch. dienstverlening en opvang€ 252.390,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen€ 42.390,-
KernKracht € 210.000,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen€ 3.735.376,-
Brijder € 272.180,-
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg€ 70.686,-
KernKracht€ 13.420,-
KernKracht € 36.795,-
KernKracht – reservering Herstelhuis€ 50.000,-
Leger des Heils, Jongerenopvang€ 552.056,-
Leger des Heils, Kompas€ 1.743.307,-
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen€ 178.823,-
Loonkosten beleidsinzet MO/VO€ 50.000,-
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten€ 435.277,-
RDOG – Bemoeizorg€ 182.808,-
RDOG – Meldpunt Z&O€ 67.275,-
RDOG – overleg veiligheidshuis€ 14.749,-
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling€ 50.000,-
’t Swanenburghs Hofje€ 18.000,-
Opvang vrouwen€ 1.780.143,-
GGZ Rivierduinen – CSG€ 33.760,-
Kwadraad, WTH€ 25.670,-
Kwintes Vrouwen Opvang Midden-Holland€ 1.100.960,-
Loonkosten beleidsinzet MO/VO€ 25.000,-
RDOG, Veilig Thuis € 346.732,-
Reclassering Nederland€ 35.400,-
Regioproject Samen voor Stabiele Veiligheid€ 20.000,-
Reservering Kwintes innovatiebudget€ 112.621,-
Reservering MDA++ aanpak€ 30.000,-
SHOP en Leger des Heils, aanpak mensenhandel€ 50.000,-
Totaal programma 414.104.208,-

Overzicht subsidieontvangers programma 5

InstellingProgramma 5 Cultuur, sport en recreatie
Impuls Brede scholen, sport en cultuur 576.800,-
Museum Gouda, Urban Curator C4€ 24.000,-
Sport.Gouda, coach 2019-2022  – 2021€ 480.800,-
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach€ 24.000,-
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach€ 24.000,-
Openbare Bibliotheek, mediacoach€ 24.000,-
Cultuurparticipatie en -educatie€ 24.000,-
Museum Gouda, Urban Curator C4€ 24.000,-
Museum Gouda€ 1.405.212,-
Museum Gouda€ 1.405.212,-
Subsidies kunst en cultuur€ 2.215.150,-
Firma van Drie                                                                         € 20.974,-
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022  – 2021                     € 1.004.298,-
Jeugdtheaterhuis 2018-2022  – 2021€ 85.254,-
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022  – 2021€ 1.104.624,-
Erfgoed € 18.000,-
Museumhaven Gouda                                                              € 18.000,-
Cultureel erfgoed€ 182.250,-
Fonds Gouda 750€ 182.250,-
Bibliotheek                                                                                 € 1.908.634,-
Openbare Bibliotheek 2018-2022  –  2021€ 1.908.634,-
Media€ 46.530,-
RTV Gouwestad€ 46.530,-
Subsidies sport€ 15.750,-
VGSO€ 2.500,-
Sportimpuls€ 13.250,-
Gouda op de Kaart20.000,-
MASS Events, Gouda Cheese Festivalley10.000,-
Riverdale Festival10.000,-
Sterevenementen165.900,-
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten9.600,-
Gouda bij Kaarslicht26.000,-
Goudse Kaasmarkt120.000,-
Zotte Zaterdag10.300,-
Volksfeesten38.900,-
MASS Events, Koningsdag7.500,-
MASS Events, Koningsnacht26.400,-
Sinterklaasintocht Gouda5.000,-
Totaal programma 5€ 6.617.126,-

Overzicht subsidieontvangers programma 6

InstellingProgramma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Regionale brandweer 7.000,-
Goudse Reddingsbrigade, bijdrage huurlasten€ 7.000,-
Totaal programma 6 7.000,-

Overzicht subsidieontvangers programma 7

InstellingProgramma 7 Bestuur en organisatie
Kabinet en representatie 5.000,-
Stg. 4 en 5 mei Gouda€ 5.000,-
Totaal programma 7 5.000,-