Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2020 via regelingen

Programma 1 Economie, werk en onderwijs

Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020, onderdeel Voor- en vroegschoolse educatie

InstellingVerleende subsidie 2020
Brede School ism GGD – coördinatiepunt VVE€ 206.399,-
RDOG, preventieve logopedie€ 42.629,-
Totaal  249.028,-

Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Onderwijs Achterstandenbeleid (OAB) 2020, onderdeel Schakelklassen en overige

InstellingVerleende subsidie 2020
Al Qalam – schakelklassen en OTV-klassen€ 190.800,-
De Groeiling – schakelklassen€ 30.033,-
Klasse – schakelklassen€ 296.800,-
OnderwijsAdvies – ondersteuning schakelklassen€ 36.273,-
Vier Windstreken – schakelklassen€ 42.400,-
Goudse Weekendschool – exploitatie en pilot € 93.160,-
Brede School Gouda – diverse projecten€ 312.290,-
Totaal  1.001.756,-

Subtaakveld Onderwijsachterstanden
Regeling Kindgebonden financiering 2020, Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

InstellingVerleende subsidie 2020
Dribbel€ 53.200,-
Heldenbos€ 60.294,-
Kind en Co€ 122.348,-
Kleurkrijtjes€ 45.130,-
Quadrant€ 683.952,-
Schaapskooi€ 290.637,-
Visje€ 52.057,-
Dribbel, frictiekosten ivm omzetten CAO€ 3.131,-
Quadrant, frictiekosten ivm omzetten CAO€ 36.596,-
Schaapskooi, frictiekosten ivm omzetten CAO€ 12.415,-
Visje, frictiekosten ivm omzetten CAO € 4.808,-
Totaal  1.364.568,-

Subtaakveld Onderwijsbeleid
Tijdelijke subsidieregeling Volwasseneneducatie 2020

InstellingVerleende subsidie
Bibliotheek Gouda€ 45.823,-
Bibliotheek Bodegraven-Reeuwijk€ 44.000,-
Bibliotheek Waddinxveen€ 44.000,-
Bibliotheek Zuidplas€ 44.000,-
Bibliotheek Krimpenerwaard€ 44.000,-
Humanitas€ 4.700,-
L.E.S.€ 7.540,-
Prago€ 50.000,-
Taalontmoeting Gouda€ 50.000,-
Wijkteam Korte Akkeren€ 16.000,-
Totaal  350.063,-

Programma 4 Sociaal Domein

Subtaakveld Burgerinitiatieven
Regeling GoudaPot 2020

InstellingVerleende subsidie 2020
GoudaPot€ 240.000,-
Totaal GoudaPot 240.000,-

Subtaakveld Participeren in de buurt
Regeling Participatie in de Buurt 2020

InstellingVerleende subsidie 2020
Alzheimer café€ 600,-
Doenya Vrouwen Gouda€ 2.893,-
Domino inloophuis€ 43.000,-
Gemiva-SVG groep, Jan Ligthart en Rotonde€ 41.006,-
De Kade€ 61.358,-
De Klup (VTV)€ 366.500,-
Kwadraad, Buurthuizen incl. projectleider€ 516.665,-
Kwintes, Bruisnest€ 30.907,-
SaSaFit – Participatie in Goverwelle€ 10.000,-
Speelwinkel€ 93.000,-
Zorgpartners€ 49.000,-
Totaal Participatie in de Buurt 1.214.928,-

Programma 5 Cultuur, sport en recreatie

Voor alle onderstaande subsidieregelingen geldt, dat dit om de oorspronkelijk toegekende bedragen gaat.  Bij de verantwoording wordt bekeken in hoeverre evenementen door konden gaan, en welke kosten gemaakt zijn die voor subsidie in aanmerking komen.

Subtaakveld Evenementen
Regeling Volksfeesten 2020

InstellingVerleende subsidie 2020
MASS Events, Koningsnacht 2020€ 26.400,-
MASS Events, Koningsdag 2020€ 7.500,-
Sinterklaasintocht Gouda€ 5.000,-
Speelwinkel, Oranjeboulevard€ 6.900,-
Totaal Volksfeesten 45.800,-

Subtaakveld Evenementen
Regeling Sterevenementen 2020

InstellingVerleende subsidie 2020
Evenementen Gouda, Houtmansplantsoenconcerten€ 9.600,-
Gouda bij Kaarslicht€ 26.000,-
Gouda Keramiekstad€ 14.000,-
Goudse Hofstedendagen€ 3.500,-
Goudse Kaasmarkt€ 120.000,-
Zotte Zaterdag€ 10.000,-
Totaal Sterevenementen 183.100,-

Subtaakveld Evenementen
Regeling Gouda op de Kaart 2020

InstellingVerleende subsidie 2020
MASS Events, Gouda Cheese Festivalley€ 8.712,-
Riverdale Festival€ 10.000,-
Yunited – Select Festival€ 1.288,-
Totaal Sterevenementen€ 20.000,-