Totaaloverzicht verstrekte subsidies 2020 exclusief regelingen

SubtaakveldProgramma 1
Economie, werk en onderwijs
Programma 4
Sociaal domein
Programma 5
Cultuur, sport en recreatie
Programma 6
Leefbaarheid en veiligheid
Programma 7 Bestuur en organisatieTotaal
Brede School € 671.312,-    € 671.312,-
Brede Basis Jeugd € 969.778,-   € 969.778,-
Eigen lasten participatie € 85.280,-   € 85.280,-
Hulp bij het huishouden € 19.188,-   € 19.188,-
Participatie in de buurt, buiten regeling om € 1.000,-   € 1.000,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap € 28.000,-   € 28.000,-
Jeugd- en jongerenwerk € 318.499,-   € 318.499,-
Maatsch. dienstverlening en opvang € 258.866,-   € 258.866,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen € 3.230.945,-   € 3.230.945,-
Opvang vrouwen € 1.611.916,-   € 1.611.916,-
Beschermd wonen € 136.000,-   € 136.000,-
Sociaal team Jeugd € 760.820,-   € 760.820,-
Sociaal teams € 6.222.666,-   € 6.222.666,-
Veiligheid en handhaving € 54.509,-   € 54.509,-
Verstrekkingen aan derden € 106.866,-   € 106.866,-
Vrijwilligers-werk en mantelzorg € 196.087,-   € 196.087,-
Collectief vervoer € 15.000,-   € 15.000,-
Burger-initiatieven € 30.000,-   € 30.000,-
Erfgoed 
€ 18.000,-  € 18.000,-
Impuls Brede Scholen, sport en cultuur  € 576.800,-  € 576.800,-
Bibliotheek  € 1.874.886,-  € 1.874.886,-
Media  € 43.790,-  € 43.790,-
Museum Gouda  € 1.380.365,-  € 1.380.365,-
Subsidies kunst en cultuur  € 2.176.353,-  € 2.176.353,-
Cultureel erfgoed  € 972.000,-  € 972.000,-
Cultuur-participatie en -educatie  € 29.000,-  € 29.000,-
Subsidies sport  € 2.500,-  € 2.500,-
Regionale brandweer   € 7.000,- € 7.000,-
Stg. 4 en 5 mei Gouda    € 5.000,-€ 5.000,-
Totaal€ 671.312,-€ 14.045.420,-€ 7.073.694,-€ 7.000,-€ 5.000,-€ 21.802.426,-

Overzicht subsidieontvangers programma 1

InstellingProgramma 1 Economie, werk en onderwijs
Brede School€ 671.312,-
Federatie Brede School, exploitatie€ 671.312,-
Totaal programma 1 € 671.312,-

Overzicht subsidieontvangers programma 4

InstellingProgramma 4 Sociaal domein
Brede basis jeugd€ 969.778,-
Brede School, ondersteuningsteam VO€ 77.131,-
Brede School, Spel aan Huis€ 63.871,-
Buitenwereld, Alert4you€ 32.205,-
Enver – Alert4you€ 56.056,-
Kwadraad, Brede Basis Jeugd€ 143.629,-
Kwintes, Brede Basis Jeugd€ 12.775,-
MEE Midden-Holland, CJG€ 69.381,-
RDOG, aanv. CJG-diensten€ 433.649,-
RDOG, extra inzet alcoholpreventie€ 7.750,-
RDOG, ondersteuningsteam VO€ 25.891,-
Sport.Gouda, Buurtsport 12+€ 47.440,-
Eigen lasten participatie€ 85.280,-
Vluchtelingenwerk Z-H Midden€ 85.280,-
Hulp bij het huishouden 19.188,-
Hospice Midden-Holland€ 19.188,-
Participeren in de buurt, buiten de regeling om 1.000,-
Humanitas€ 1.000,-
Inclusie, diversiteit en burgerschap 28.000,-
21 maart werkgroep€ 3.500,-
Regenboogalliantie€ 19.500,-
Stg. 4 en 5 mei Gouda, extra act. rond jubileum€ 5.000,-
Jeugd- en jongerenwerk 318.499,-
Kinderboerderij de Goudse Hofsteden € 150.000,-
Speeltuinvereniging de Korte Akkeren € 37.000,-
Verzetsmuseum/Libertum€ 49.990,-
Christelijke Jeugdvereniging Daniël€ 8.250,-
Dierenweide Goverwelle€ 9.000,-
Gouds vakantie kinderfeest € 3.525,-
Herv. Gereformeerd verenigingsverband€ 4.500,-
Safe Wings€ 7.500,-
Scouting Cornelis de Houtman € 6.000,-
Scouting Die Kantanky’s€ 7.500,-
Scouting Jan van Hoofgroep € 10.000,-
Scouting Willibrordusgroep Gouda€ 5.175,-
Scoutingclub Wilogroep € 13.559,-
Scoutingver. Kastanujo€ 3.000,-
Steunpunt OOG Gouda€ 3.500,-
Maatsch. dienstverlening en opvang 258.866,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie volwassenen€ 48.866,-
KernKracht € 210.000,-
Opvang verslaafden dak- en thuislozen 3.230.945,-
Brijder € 265.283,-
GGZ Rivierduinen – Bemoeizorg€ 60.480,-
KernKracht€ 119.486,-
Leger des Heils€ 1.740.444,-
Lelie zorggroep, De Reling begeleid wonen€ 176.726,-
Loonkosten beleidsinzet MO/VO€ 50.000,-
MPPG/Reakt – inloopfunctie GGZ en projecten€ 435.277,-
RDOG – Bemoeizorg€ 120.000,-
RDOG – Meldpunt Z&O€ 65.000,-
RDOG – overleg veiligheidshuis€ 14.250,-
RDOG – verslavingspreventie€ 68.500,-
RDOG – Wvggz€ 47.499,-
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling€ 50.000,-
’t Swanenburghs Hofje€ 18.000,-
Opvang vrouwen 1.611.916,-
GGZ Rivierduinen – Collectieve preventie kinderen/jeugd€ 36.963,-
GGZ Rivierduinen – CSG€ 32.434,-
Kwadraad, WTH€ 31.212,-
Kwintes Vrouwen Opvang Midden-Holland€ 849.496,-
Loonkosten beleidsinzet MO/VO€ 25.000,-
RDOG, Veilig Thuis € 346.732,-
Reclassering Nederland€ 34.500,-
Reservering Kwintes innovatiebudget€ 50.000,-
Reservering MDA++ aanpak€ 117.566,-
Reservering onvoorziene zaken/beleidsontwikkeling€ 10.000,-
Reservering projectleider Geweld hoort nergens thuis€ 75.000,-
Landelijke functie CSG€ 1.162,-
Beschermd wonen 136.000,-
KernKracht€ 136.000,-
Sociaal team jeugd 760.820,-
Enver – JOS€ 760.820,-
Sociaal Teams 6.222.666,-
KernKracht€ 16.666,-
Sociaal Team 0-100+€ 6.206.000,-
Veiligheid en handhaving 54.509,-
Kwadraad, Buurtbemiddeling€ 54.509,-
Verstrekkingen aan derden 106.866,-
Federatie Brede School, fin. educatie€ 15.390,-
Federatie Brede School, Huiswerkondersteuning€ 37.300,-
’t Swanenburghs Hofje€ 10.000,-
Humanitas€ 2.500,-
Non Food Bank Gouda e.o.€ 11.286,-
Voedselbank Gouda€ 15.390,-
Vrijwilligerswerk en mantelzorg 196.087,-
KernKracht€ 2.500,-
Palet Welzijn€ 140.087,-
Present€ 26.500,-
Burennetwerk€ 7.000,-
Humanitas€ 5.000,-
Netwerk Samen voor Goud€ 15.000,-
Burgerinitiatieven 30.000,-
Vervoerspunt Gouda, Automaatje€ 15.000,-
Collectief vervoer 15.000,-
Wijkteam Achterwillens€ 3.000,-
Wijkteam Goverwelle€ 3.000,-
Wijkteam Kadebuurt€ 3.000,-
Wijkteam Korte Akkeren€ 3.000,-
Wijkteam Nieuwe Park€ 3.000,-
Wijkteam Noord€ 3.000,-
Wijkteam Plaswijck€ 3.000,-
Wijkteam Raambuurt€ 3.000,-
Wijkvereniging Westergouwe€ 3.000,-
Totaal programma 4€ 14.045.420,-

Overzicht subsidieontvangers programma 5

InstellingProgramma 5 Cultuur, sport en recreatie
Erfgoed 18.000,-
Museumhaven Gouda€ 18.000,-
Impuls Brede scholen, sport en cultuur 576.800,-
MuseumgoudA, Urban Curator C4€ 24.000,-
Sport.Gouda, coach 2019-2022  – 2020€ 480.800,-
Cultuurhuis Garenspinnerij, cultuurcoach€ 24.000,-
Jeugdtheaterhuis, cultuurcoach€ 24.000,-
Openbare Bibliotheek, mediacoach€ 24.000,-
Bibliotheek 1.874.886,-
Openbare Bibliotheek 2018-2022  –  2020€ 1.874.886,-
Media 43.790,-
RTV Gouwestad€ 43.790,-
Museum Gouda    1.380.365,-
MuseumgoudA€ 1.380.365,-
Subsidies kunst en cultuur 2.176.353,-
Cultuurhuis Garenspinnerij 2018-2022  – 2020€ 986.540,-
Jeugdtheaterhuis 2018-2022  – 2020€ 83.747,-
Schouwburgcomplex Gouda 2018-2022  – 2020€ 1.085.092,-
Firma van Drie€ 20.974,-
Cultureel erfgoed 972.000,-
Fonds Gouda 750€ 972.000,-
Cultuurparticipatie en -educatie 29.000,-
MuseumgoudA, Urban Curator C4€ 24.000,-
Stg. 4 en 5 mei Gouda, extra act. rond jubileum€ 5.000,-
Subsidies sport 2.500,-
VGSO€ 2.500,-
Totaal programma 5 7.073.694,-

Overzicht subsidieontvangers programma 6

InstellingProgramma 6 Leefbaarheid en veiligheid
Regionale brandweer 7.000,-
Goudse Reddingsbrigade€ 7.000,-
Totaal programma 6 7.000,-

Overzicht subsidieontvangers programma 7

InstellingProgramma 7 Bestuur en organisatie
Stg. 4 en 5 mei Gouda 5.000,-
Stg. 4 en 5 mei Gouda€ 5.000,-
Totaal programma 7 5.000,-