Deze pagina is verlopen.

Voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad

Het voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad gaat in op de onderwerpen wonen, horeca, zijlen en aanlegvergunningstelstel bestemming Tuin-erf.

Geef uw mening

U kunt nu het voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad – regels (pdf), voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad – bijlage bij regels (pdf), voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad – toelichting (pdf), voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad – bijlage bij toelichting (pdf) en voorontwerp bestemmingsplan partiële herziening binnenstad – plankaarten (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 16 november kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op de visie reageren?

U kunt op de volgende manieren op de visie reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw L. Ponsioen.