Deze pagina is verlopen.

Voornemen tot het invoeren van de opkoopbescherming

De opkoopbescherming is erop gericht dat woningen in de bestaande koopwoningvoorraad niet worden opgekocht door partijen die er niet zelf gaan wonen. Daarmee is er meer kans voor starters en middeninkomens om een woning te kunnen kopen en daadwerkelijk te bewonen. In Gouda is de grens bepaald op woningen met een WOZ-waarde tot € 355.000,-, ongeacht welk woningtype en in welke wijk de woning is gelegen. Voor een aantal situaties verleent de gemeente wel een vergunning voor verhuur. Het gaat daarbij om woningen die aan familie worden verhuurd, onderdeel zijn van een winkel-, kantoor- of bedrijfspand of die tijdelijk worden verhuurd. De opkoopbescherming wordt opgenomen in de huisvestingsverordening.

Geef uw mening

U kunt nu het ontwerpbesluit opkoopbescherming lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met donderdag 12 mei kunt u uw zienswijze indienen.

Wilt u op het ontwerpbesluit reageren?

U kunt op de volgende manieren op het ontwerpbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar Kevin Vijftigschild.