Plaatsingsbesluit PMD-afvalcontainers

Op verschillende locaties in de stad breidt de gemeente Gouda het ondergrondse containerpark uit. Er komt op 11 locaties een ondergrondse PMD-container bij. Dat is een container voor plastic, metaal en drankkartons.

Door PMD met ondergrondse containers in te zamelen wil de gemeente:

  • de scheiding van huishoudelijk afval verder bevorderen. Inwoners kunnen dan 7 dagen per week, 24 uur per dag hun PMD aanbieden.
  • het uiterlijk aanzien van de straat verbeteren. De sterk gestegen hoeveelheden PMD zijn dan niet meer in het straatbeeld zichtbaar.

De 11 locaties staan in onderstaande tabel, met het dichtstbijzijnde huisadres als locatie aanduiding. Op deze locaties komt een ondergrondse PMD container naast een bestaande afvalcontainer.

VolgnummerLocatie/adresNaast bestaand containernummer
102van Bergen IJzendoornpark 7, 2801AA Gouda,976
103Winterdijk 1-101, 2801SJ Gouda978
201Bosweg 23, 2802NN Gouda1105
202Bosweg 63, 2802NP Gouda1104
207Jacob Catsstraat 19, 2802VK Gouda1113
209Bosboom Toussaintkade 24, 2802XB Gouda1239
401van den Boschstraat 31, 2804JN Gouda1369
602Bernadottelaan 162, 2806JR Gouda2620
603Dunantsingel 2, 2806JB Gouda936
703Chopinstraat 21, 2807PP Gouda867
705Ouverturelaan 45, 2807JW Gouda815

Geef uw mening

U kunt nu het Plaatsingsbesluit PMD-afvalcontainers (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 22 februari kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het Plaatsingsbesluit PMD-afvalcontainers reageren?

U kunt op de volgende manieren op het Plaatsingsbesluit PMD-afvalcontainers reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Projecten openbare ruimte (POR), postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling. Maak hiervoor uiterlijk een week voor het einde van de terinzagelegging een telefonische afspraak via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar de heer J.W.T. Tukker.