Ontwerp-verkeersbesluit en ontwerp-ontheffingenbeleid nul-emissiezone

Van 24 januari tot en met 6 maart 2024 ligt het ontwerp-verkeersbesluit en het ontwerp-ontheffingenbeleid ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Burgemeester en wethouders hebben op 16 januari het besluit genomen om te starten met de procedure om te komen tot een stapsgewijze invoering van een nul-emissiezone stadslogistiek voor bedrijfsauto’s en vrachtwagens vanaf 1 januari 2025 voor de binnenstad. Om de nul-emissiezone vanaf 1 januari 2025 in te laten gaan, en de borden te kunnen plaatsen, is een verkeersbesluit nodig. Het ontwerp-verkeersbesluit wordt ter inzage gelegd, waarna een zienswijze procedure van 6 weken in gang gaat. Het ontwerp-ontheffingenbeleid  (pdf) is tegelijk met het ontwerp-verkeersbesluit voor inspraak vrijgegeven.

Met fors minder én duurzamer vrachtverkeer kan de binnenstad een stuk schoner gemaakt worden en daarmee aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers. Ook kan zo overlast, trillingen en verzakkingen verminderd worden. Tegelijk is de gemeente ervan bewust dat de maatregel voor ondernemers een verandering is met de nodige impact. De invoering van de nul-emissiezone wordt daarom gefaseerd uitgevoerd. Zo geldt de nul-emissiezone niet direct voor alle voertuigen en zijn er ontheffingen mogelijk. Kijk op de pagina Zero-emissiezone voor meer informatie.

Geef uw mening

U kunt nu het ontwerp-verkeersbesluit (pdf) en het ontwerp-ontheffingenbeleid lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 6 maart kunt u uw zienswijze indienen. De zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een e-mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het ontwerp-verkeersbesluit reageren?

U kunt op de volgende manieren op het ontwerp-verkeersbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar Rob Ogink.