Ontwerp raadsbesluit wijziging afvalstoffenverordening Gouda 2011

Burgemeester en wethouders van Gouda maken bekend dat zij in hun vergadering van 2 november 2021 hebben besloten om de wijziging Afvalstoffenverordening Gouda 2011 vrij te geven voor inspraak gedurende 6 weken.

De gemeente Gouda wijzigt de Afvalstoffenverordening Gouda 2011. Aanleiding hiervoor is het bereiken van milieuwinst via invoering van een Opt-in systeem voor ongeadresseerde reclame (ook wel Ja Ja-sticker genoemd). Want veel ongeadresseerde reclamefolders worden ongelezen weggegooid. Uit onderzoek van de VNG blijkt dat invoering van de Ja Ja-sticker leidt tot 25% minder reclamefolders en tot een vermindering van 5% van de totale hoeveelheid oud papier in Gouda. Uit een enquête blijkt dat een meerderheid van de inwoners het een goed idee vindt.

Bekijk het ontwerpbesluit (pdf-document).

Geef uw mening

U kunt nu het ontwerpbesluit lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met 31 december 2021 kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel naar telefoonnummer 14 0182.

U kunt op de volgende manieren op het ontwerpbesluit reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan afdeling Beheer Openbare Ruimte, postbus 1086, 2800 BB Gouda, onder vermelding van ‘zienswijze Afvalstoffenverordening’.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182.