Ontwerp-Huisvestingsverordening

De gemeente Gouda past de huisvestingsverordening aan en stelt deze opnieuw vast. De reden hiervoor is dat de huisvestingsverordening, die nu geldt, per 1 juli 2023 vervalt. De aanpassingen in de nieuwe huisvestingsverordening gaan naast verschillende technische en redactionele wijzigingen over de toevoeging van de categorie nieuwbouw-middenhuurwoningen en uitbreiding van de mogelijkheid om lokale bindingseisen tot bestaande bouw toe te passen (dit is nu mogelijk bij nieuwbouw). De gemeente Gouda werkt bij het opstellen van de huisvestingsverordening nauw samen met de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. Het ontwerp is voor de 3 gemeenten op hoofdlijnen gelijk, maar er kan lokaal maatwerk in staan.

Geef uw mening

U kunt nu de ontwerp-Huisvestingsverordening (pdf) en de lijst met alle wijzigingen (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 15 februari kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op de ontwerp-Huisvestingsverordening reageren?

U kunt op de volgende manieren op de ontwerp-verordening reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda,  onder vermelding van ‘zienswijze huisvestingsverordening’.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw J. de Heer of de heer K. Vijftigschild.