Ontwerp Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda 2022

Gemeente Gouda is van plan om een inschrijfsysteem voor woonwagenstandplaatsen in te voeren. Hiermee willen we de behoefte aan standplaatsen beter registreren en wachttijden bijhouden. Invoering van een verplicht inschrijfsysteem betekent dat iedereen die in aanmerking wil komen voor een woonwagenstandplaats zich eerst moet inschrijven. Ook geven we aan personen die 3 keer zijn uitloot een grotere kans op toewijzing van een standplaats.

Geef uw mening

U kunt nu de ontwerp Beleidsregels toewijzen huurstandplaatsen woonwagens Gouda 2022 (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met woensdag 17 augustus kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op de ontwerp beleidsregels reageren?

U kunt op de volgende manieren op de ontwerp beleidsregels reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Gouda, t.a.v. afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Mondeling via telefoonnummer 14 0182. U kunt vragen naar mevrouw J. de Heer of de heer B. de Blanken.