Anterieure overeenkomst Stavorenweg 4-6

Van 7 september tot en met 19 oktober 2023 ligt anterieure overeenkomst Stavorenweg 4-6 ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Burgemeester en wethouders hebben op 29 augustus 2023 bekendgemaakt dat zij een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met de eigenaar van het perceel Stavorenweg 4-6. De overeenkomst heeft betrekking op het realiseren van 2 bedrijfsverzamelgebouwen met opslagboxen op het perceel Stavorenweg 4-6. In de overeenkomst worden onder andere de taken en verantwoordelijkheden van partijen, het gemeentelijk kostenverhaal, planschade en planning vastgelegd.

Stukken ter inzage

U kunt nu de anterieure overeenkomst Stavorenweg 4-6 (pdf) lezen en bijbehorende bijlage (png) bekijken. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Tegen de gesloten overeenkomsten, de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingesteld.