Anterieure overeenkomst Hotelkavel / Kavel 5

Van 1 november tot en met 13 december 2023 ligt anterieure overeenkomst Hotelkavel / Kavel 5 ter inzage. Wilt u de stukken in het Huis van de Stad inzien? Maak dan een afspraak via telefoonnummer 14 0182.

Burgemeester en wethouders hebben op 13 juli 2023 bekendgemaakt dat zij een anterieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening hebben gesloten met de eigenaar van de Hotelkavel/Kavel 5. De overeenkomst is gericht op de realisatie van een hotel, woningen en voorzieningen, op de percelen kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie H, nummers 3224, 3808, 3820 en 3987 (alle gedeeltelijk), (zie bijlage 1, exploitatiegebied). Het project Hotelkavel bestaat uit de realisatie van een gebouw naast het Huis van de Stad met 108 hotelkamers en 20 shorts-stay appartementen, voorzieningen en maximaal 59 woningen (appartementen), waarvan minimaal 30% gereguleerde middenhuurwoningen.

Stukken ter inzage

U kunt nu de anterieure overeenkomst Hotelkavel / Kavel 5 lezen en bijbehorende bijlage (pdf) bekijken. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Tegen de gesloten overeenkomsten, de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen, bezwaren of beroep worden ingesteld.