Ontwerp-beleidskader Deelvervoer

In het Verkeerscirculatieplan Gouda worden verschillende oplossingen beschreven om Gouda aantrekkelijker, leefbaarder, gezonder, duurzamer en beter bereikbaar te maken. Het stimuleren van deelmobiliteit is 1 van de maatregelen.  Verschillende aanbieders van deelvervoer (deelauto’s, deelscooters, deelbakfietsen en deelfietsen) willen hun diensten aanbieden in Gouda. De gemeente wil deze vormen van duurzame mobiliteit toestaan, maar wil dit niet ten koste laten gaan van de leefbaarheid, veiligheid en gebruik van de openbare ruimte. Daarom is een ontwerp-beleidskader Deelvervoer opgesteld en wordt een aanvulling in de Verordening fysieke leefomgeving voorgesteld.

Geef uw mening

U kunt nu het ontwerp-beleidskader Deelvervoer (pdf) met bijbehorende beleidsregels (pdf) lezen en daarover uw mening geven. Dat noemen we een zienswijze indienen. Tot en met dinsdag 7 februari kunt u uw zienswijze indienen. Kunt u de pdf niet lezen? Stuur dan een mail naar gemeente@gouda.nl of bel telefoonnummer 14 0182.

Wilt u op het ontwerp-beleidskader Deelvervoer reageren?

U kunt op de volgende manieren op het plan reageren:

  • Digitaal via de pagina Zienswijze. Hier heeft u DigiD of eHerkenning voor nodig.
  • Schriftelijk door een e-mail te sturen naar gemeente@gouda.nl. Schrijf in de mail dat het gaat om het onderwerp ‘zienswijze ontwerp-Beleidskader Deelvervoer’.