Toezeggingenlijst periode 2018-2022

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

De toezeggingenlijst raadsperiode 2014-2018 kunt u hier inzien.

 

Toezeggingenlijst raadsperiode 2018-2022 (laatst bijgewerkt op 9 januari 2019 voor besluitvormende raad van 30 januari 2019)

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

9

07-12-2018

H.Hooglander (SGP)

De kosten tav stabilisering Turfmarktkerk, onderdak omwonenden etc zullen zsm naar de raad worden gestuurd.

  T. van Vugt  
8 12-12-2018

OZB Sportverenigingen

N.a.v. de bespreking en besluitvorming van de belastingverordeningen is de toezegging gedaan het VNG-rapport te gebruiken bij evaluatie van OZB voor sportverenigingen.

  M. Bunnik