Toezeggingenlijst periode 2018-2022

Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

De toezeggingenlijst raadsperiode 2014-2018 kunt u hier inzien.

 

Toezeggingenlijst raadsperiode 2018-2022

Volgnr

Datum/ fractie

Onderwerp en agendapunt
T
oezegging

Stand van zaken/
toelichting

Portefeuille-
houder

Afgedaan

3 27-06-2018

GBG
Parkeerservice (n.a.v. Jaarrekening)

Dit onderwerp komt in september in de raad.
  M. Bunnik  
2 27-06-2018 Introductie participatiewet

Alle technische vragen gesteld naar aanleiding van de presentatie zullen schriftelijk wroden beantwoord vóór het zomerreces.
  C. Dijkstra  
1

04-06-2018

 

Vuurwerkvrije Zones

Onderzocht zal worden de mogelijkheid en behoefte in buurten/bij inwoners aan ‘vuurwerkvrije zones’.  Ook zal onderzocht worden waar mogelijk vuurwerkshow(s) kan/kunnen plaatsvinden, en wat daarvan dan de kosten en de baten zijn v.w.b. terugdringen gebruik knalvuurwerk, schade door vuurwerk en draagvlak bij inwoners. De raad zal hierover in september 2018 worden geïnformeerd, zodat tijdige vervolgactie nog tot de mogelijkheden behoort.

  M. Schoenmaker