Agenda en vergaderstukken

In beginsel is er iedere week woensdag raadsdag in Gouda, met uitzondering van de schoolvakanties en een enkele pauzeweek. Op woensdag raadsdag worden voorbereidingsbijeenkomsten gehouden. Zo mogelijk worden deze onderwerpen gegroepeerd op basis van de drie clusters bestuur, sociaal en stad.

In de kalender hieronder kunt u de agenda's en achterliggende stukken voor de komende raadsbijeenkomsten en vergaderingen inzien.