Ingekomen post 2018

Als u een brief schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt. Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

 

Ingekomen stukken van voorgaande jaren vind u hier.

Datum ontvangst afzender korte inhoud voorgestelde behandelprocedure antwoord BenW Cluster
2017/2018 Diverse documenten tbv verkiezingsprogramma's Informatie tbv verkiezingsprogramma's Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt
Onderstaande ljist is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2018, sluitingsdatum 29 januari 2018
19-01-2018 Politie - P. van Musscher Woninginbraken - extra politieinzet Ter kennisname   Bestuur
18-01-2018 Stichting Burger - Dichter bij de Burger Uitnodiging raadsledendebat "Raadplegend Referendum" Ter kennisname   Bestuur
17-01-2018 FNV Taxi Aanbesteding Groene Hart Hopper-belangen werknemers Ter kennisname   Stad
16-01-2018 Marit van Vliet Creatieve Therapie Toegang tot vaktherapie voor alle kinderen in Gouda Ter kennisname   Sociaal
15-01-2018 GZV Watergras Uitnodiging gesprek wethouder van Gelder Ter afdoening in handen stellen van college 18-01-2018 Stad
10-01-2018 Controle Alt Delete Nieuw beleid tegen etnisch profileren Ter kennisname   Bestuur
04-01-2018 GoudaOnderneemt! Afrit en toerit A12 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
02-01-2018

Namens de bewoners van de Wijsmullerstraat en Willenskade

Plaatsing Dug Out Steinse Groen Om advies in handen stellen van college   Stad
29-12-2017 Wethouder Bergman Ontslagbrief Ter kennisname   Bestuur
14-12-2017 Provincie Zuid-Holland Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 Ter kennisname   Stad
13-12-2017 Mw. J. Smits-van Leeuwen Schone grachten in Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad