Ingekomen post 2018

Als u een brief schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt. Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

 

Ingekomen stukken van voorgaande jaren vind u hier.

Datum ontvangst afzender korte inhoud voorgestelde behandelprocedure antwoord BenW Cluster
2018 Informatie voor coalitie onderhandelingen Informatie tbv coalitie onderhandelingen Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt
Onderstaande lijst is geagendeerd voor de eerstvolgende reguliere besluitvormende vergadering van de gemeenteraad na de gemeenteraadsverkiezingen
04-2018 Nationale Ombudsman Rapport burgerinitiatieven Ter kennisname   Stad
04-2018 Cedris Raadsbrief april 2018 Ter kennisname   Sociaal
04-2018 Nationale ombudsman Welkom gemeenteraadsleden Ter kennisname   Bestuur
09-04-2018 Omwonenden plan Groenstaet Infoavond en enquete Ter kennisname   Stad
04-2018 Gouda Sterk aan de IJssel Wijk-dijkverbetering Gouda Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
04-2018 Historische vereniging Die Goude Wijk-dijkverbetering Gouda Ter afdoening in handen stellen van college, kopie antwoordbrief aan raad   Stad
21-03-2018 iktoon Mail inzake BNG Bank Cultuurparticipatieprijs incl bijlage Ter kennisname   Stad
21-3-2018 P. van de Sluijs Oproep ondersteuning en financiele hulp ondersteuningshuis Ter kennisname   Sociaal
19-03-2018 Werkgroep Gouda sterk aan de IJssel

Zienswijze Omgevingsvergunning Goejanverwelledijk 26-30

Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
19-03-2018 Camping Streefland Camperlocatie pop-up campings Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
13-03-2018 Gedeputeerde Staten Begrotingscirculaire Ter kennisname   Bestuur
03-2018 "Ik verlang mijn stem terug" Betrekken inwoners bij verandering in hun leefomgeving Ter kennisname, afdoen door raadsleden/fracties   Bestuur
07-03-2018 Gemeente Oldenzaal Motie inzake kinderpardon Ter kennisname   Sociaal
07-03-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek tot het weer in ere herstellen van de benaming IJsselhof en bijbehorend groen Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
07-03-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek bestrating Jeruzalemstraat met originele oude harde klinkerstenen Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
06-03-2018 Gemeente Oosterhout Motie over ontslag burgemeester Ter kennisname   Bestuur
02-03-2018 Kinderboerderij Dankbrief aan de gemeente Ter kennisname   Stad
28-02-2018 Vereniging Behoud Stadsschoon Gouda Verzoek tot voordragen voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst, Schielandsche Hoge Zeedijk 18. Kopie van aan college gerichte brief, voor kennisgeving aannemen   Stad
27-02-2018 Hr. Roefs IJsselhof Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
22-02-2018 Hr. Du Pré Goejanverwelledijk Ter afdoening in handen stellen van college   Stad
Onderstaande ljist is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 21 februari 2018, sluitingsdatum 19 februari 2018
14-02-2018 St Barbarugo Stop de verwoestijning van Nederland Ter kennisname   Stad
06-02-2018 Kinderboerderij Red de kinderboerderij Ter kennisname   Stad
05-02-2018 Bewoners Westergouwe Westergouwe Kaveleiland Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad 26-02-2018 Stad
31-01-2018 De heer B. Clauwens Bomenkap Raam Ter kennisname   Stad
30-01-2018 Stichting Dierenlot Dierenwelzijn en lokjale dierenhulp (bijlagen liggen bij de Griffie ter inzage Ter kennisname   Sociaal
Onderstaande ljist is geagendeerd voor de besluitvormende vergadering van de gemeenteraad van 31 januari 2018, sluitingsdatum 29 januari 2018
23-01-2018 Berlimont CMC Consulting WMO Convenant Regresrecht 2018 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
22-01-2018 Dhr. G. Goeting Betrokkenheid burgers Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
22-01-2018 VGSO Jaarverslag VGSO 2016-2017 Ter kennisname   Stad
19-01-2018 Politie - P. van Musscher Woninginbraken - extra politieinzet Ter kennisname   Bestuur
18-01-2018 Stovog Begroting 2018 Ter kennisname   Stad
18-01-2018 Stichting Burger - Dichter bij de Burger Uitnodiging raadsledendebat "Raadplegend Referendum" Ter kennisname   Bestuur
17-01-2018 FNV Taxi Aanbesteding Groene Hart Hopper-belangen werknemers Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad antw.brf. CVV Stad
16-01-2018 Marit van Vliet Creatieve Therapie Toegang tot vaktherapie voor alle kinderen in Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Sociaal
15-01-2018 GZV Watergras Uitnodiging gesprek wethouder van Gelder Ter afdoening in handen stellen van college 18-01-2018 Stad
10-01-2018 Controle Alt Delete Nieuw beleid tegen etnisch profileren Ter kennisname   Bestuur
04-01-2018 GoudaOnderneemt! Afrit en toerit A12 Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
02-01-2018

Namens de bewoners van de Wijsmullerstraat en Willenskade

Plaatsing Dug Out Steinse Groen Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad 06-02-2018 Stad
29-12-2017 Wethouder Bergman Ontslagbrief Ter kennisname   Bestuur
14-12-2017 Provincie Zuid-Holland Rapportage Interbestuurlijk Toezicht over 2016 Ter kennisname   Stad
13-12-2017 Mw. J. Smits-van Leeuwen Schone grachten in Gouda Ter afdoening in handen stellen van college met kopie antwoordbrief aan raad   Stad
2017/2018 Diverse documenten tbv verkiezingsprogramma's Informatie tbv verkiezingsprogramma's Ter kennisname aan de politieke partijen   nvt