Artikel 38 vragen en antwoorden 2018

Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

 

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de ingediende artikel 38 vragen. Artikel 38 vragen uit voorgaande jaren vindt u hier.

Nr Partij Onderwerp Portefeuillehouder Datum ontv. Datum antw.
08 GL Samenscholingsverbod Plaswijck M. Schoenmaker 17-01-2018  
07 CU Hulp bij Belastingaangifte C. Dijkstra 12-01-2018  
06 PvdD Bomenmakelaar H. Niezen 16-01-2018  
05 GoPo Cyclus H. Niezen 15-01-2018  
04 PvdD SP Vuurwerkshow 22 december 2017 M. Schoenmaker 03-01-2018  
03 SGP Openbaar toilet Klein Amerika H. Niezen 03-01-2018  
02 D66 Schijnconstructies bij Promen R. Tetteroo 03-01-2018  
01 CDA Voorkomen zwerfafval december 2018 H. Niezen 02-01-2018  

2017

75 CU Juridische ondersteuning statushouders R. Tetteroo 27-12-2017  
74 VVD Wijnproeverij en Right To Challenge M. Schoenmaker J. van Gelder 27-12-2017  
73 VVD Wachttijd Poortgesprek R. Tetteroo 14-12-2017 16-01-2018
72 CU Hulpbanken R. Tetteroo 07-12-2017 09-01-2018
68 VVD Verspilling in de zorg C. Dijkstra 24-11-2017 09-01-2018