Artikel 38 vragen en antwoorden 2018

Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

In onderstaande lijst vindt u een overzicht van de ingediende artikel 38 vragen. Artikel 38 vragen uit voorgaande jaren vindt u hier.

Nr Partij Onderwerp Portefeuillehouder Datum ontv. Datum antw.
101 PvdA SP Containeroverslagpunt M. Bunnik 19-12-2018 Tussenbericht
100 CU Oorlogsgraf Gerrit Zuidam M. Schoenmaker 17-12-2018 09-01-2019
99 PvdA CDA Oversteken Goudse Houtsingel H. Niezen 14-12-2018 16-01-2019
98 SP

Gevolgen uitspraak Centrale Raad van Beroep voor normtijden Huishoudelijke Hulp in Gouda

C. Dijkstra 14-12-2018 16-01-2019
97 SP Lagere eigen bijdrage WMO C. Dijkstra 12-12-2018 Tussenbericht
96 CDA PvdA OZB naheffing bij sportverenigingen M. Bunnik 12-12-2018  
95 SP Regresrecht convenant C. Dijkstra 12-12-2018 10-01-2019
94 PvdD CU Onderhoud van Bergen IJzendoornpark H. Niezen 11-12-2018 10-01-2019
93 PvdD SP Vuurwerk M. Schoenmaker 07-12-2018 18-12-2018
92 GBG Turfmarktkerk III T. van Vugt 05-12-2018 18-12-2018
91 PvdA IJsseldijk H. Niezen 05-12-2018 18-12-2018
90 CU

Yarden

H. Niezen 05-12-2018 18-12-2018
89 GL Abonnementstarief WMO 2019 C. Dijkstra 04-12-2018 16-01-2019
88 GL Toegankelijkheid Stadhuis T. van Vugt 04-12-2018 16-01-2019
87 PvdA CDA Leefbaarheid Wervenbuurt M. Schoenmaker 02-12-2018 18-12-2018
86 GoPo Prestaties schuldhulpverlening R. Tetteroo 28-11-2018 Tussenbericht
85 D66 Fietsverbinding Westergouwe R. Tetteroo, H. Niezen 26-11-2018 11-12-2018
84 GoPo Verstrekken subsidies in Gouda C. Dijkstra, M. Bunnik 16-11-2018 Tussenbericht
83 GoPo Ontwikkeling jongeren ter preventie van jeugdoverlast en jeugdcriminaliteit M. Schoenmaker 14-11-2018 18-12-2018
82 VVD Weigeren terrasvergunning M. Schoenmaker 13-11-2018 tussenbericht
81 GBG Turfmarktkerk II T. van Vugt 05-11-2018 04-12-2018
80 D66 VVD Sociaal teams en aanbod cursus en relatiespreekuur C. Dijkstra 29-10-2018 04-12-2018
79 GBG Turfmarktkerk T. van Vugt, R. Tetteroo 22-10-2018 04-12-2018
78 CDA Behoud speelplekken H. Niezen 18-10-2018 14-11-2018
77 SP IHP de Triangel T. van Vugt, M. Bunnik 16-10-2018 04-12-2018
76 GBG SP Nationaal Holocaust Namenmonument M. Schoenmaker 16-10-2018 31-10-2018
75 CU Beleid toegang C. Dijkstra 11-10-2018 14-11-2018
74 GoPo

Inzichtelijk werken aan het onderhoud van de voet- en fietspaden in Gouda

H. Niezen 08-10-2018 07-11-2018
73 G50+ Ongeluk Blekerssingel H. Niezen 08-10-2018 07-11-2018
72 SGP Oosterwei-Zuid R. Tetteroo 04-10-2018 12-12-2018
71 GoPo 30-liter afval - loont niet H. Niezen 02-10-2018 16-10-2018
70 CDA Aanpak eenzaamheid Gouda C. Dijkstra 02-10-2018 14-11-2018
69 D66 PvdA Vuurwerk M. Schoenmaker 19-09-2018 10-10-2018
68 CDA Overlast en vandalisme bij wijkvereniging Achterwillens M. Schoenmaker 19-09-2018 10-10-2018
67 PvdA Overlast Achterwillens M. Schoenmaker 19-09-2018 10-10-2018
66 CU Volbouwen Hollandsche IJssel R. Tetteroo 11-09-2018 10-10-2018
65 PvdD VNG: aandacht voor houtrook H. Niezen 05-09-2018 02-10-2018
64 CU Participatie schoolzones H. Niezen 05-09-2018 02-10-2018
63 PvdD Fijnstof H. Niezen 04-09-2018 02-10-2018
62 CDA Afval scheiden loont H. Niezen 03-09-2018 02-10-2018
61 CU Campers op Klein Amerika H. Niezen 03-09-2018 26-09-2018
60 CU Nieuwe Sporthal 2.0 M. Bunnik 28-08-2018 03-10-2018
59 GBG Algemene gehandicaptenparkeerplaatsen Gouda H. Niezen 27-08-2018 26-09-2018
58 PvdA SP GL SGP EU subsidie kwetsbare jongeren C. Dijkstra 01-08-2018 29-08-2018
57 PvdA Aanvullende vragen onderhoudssituatie van de Goudse fietspaden H. Niezen 30-07-2018 04-09-2018
56 PvdD Preventie vissensterfte H. Niezen 24-07-2018 04-09-2018
55 CDA Werkzaamheden spoor H. Niezen 23-07-2018 05-09-2018
54 SP Notificatie EU richtlijnen M. Schoenmaker 18-07-2017 19-09-2018
53 CU Volière Van Bergen IJzendoornpark T. van Vugt 18-07-2017 05-09-2018
52 GoPo Handhaven afval versie 11 juli 2018 H. Niezen 11-07-2018 04-09-2018
51 PvdA Onderhoudssituatie  van de Goudse fietspaden H. Niezen 10-07-2018 04-09-2018
50 PvdA Zorgleerlingen Kesper College T. van Vugt 09-07-2018 05-09-2018
49 GoPo Signalen mishandeling C. Dijkstra 05-07-2018 12-09-2018
48 PvdA Moskeeplan in de spoorzone R. Tetteroo 05-07-2018 06-09-2018
47 D66 Kadebuurt parkeervergunningen H. Niezen 29-06-2018 10-07-2018
46 PvdD Vergunningaanvraag evenementen en dieren H. Niezen 29-06-2018 04-09-2018
45 GoPo WMO top 60 M. Schoenmaker / C. Dijkstra 27-06-2018 10-07-2018
44 PvdD Oplaten ballonnen bij evenementen M. Schoenmaker 27-06-2017 04-09-2018
43 GoPo Gouda Fietsstad H. Niezen 27-06-2018 10-07-2018
42 CU Verbetering doorstroming door verkeerslichten H. Niezen 25-06-2017 11-07-2018
41 CDA Buitenlandse financiering aan Goudse instellingen M. Schoenmaker 20-06-2018 10-07-2018
40 GBG Groenonderhoud en groeizaam weer H. Niezen 04-06-2018 26-06-2018
39 CU Punselie locatie T. van Vugt 04-06-2018 11-07-2018
38 GoPo Participatiewet en vangnetuitkering R. Tetteroo 30-05-2018 26-06-2018
37 PvdD Vrijwilligersmarkt C. Dijkstra 29-05-2018 20-06-2018
36 VVD Gebrekkige afvalinzameling H. Niezen 22-05-2018 20-06-2018
35 PvdA Actie Pegida M. Schoenmaker 15-05-2018 05-06-2018
34 SP Tekorten jeugdzorg C. Dijkstra 07-05-2018 29-05-2018
33 SGP GBG SP  Gouda's 50+ VVD en PvdD Verplaatsen markt 23 juni 2018 T. van Vugt 30-04-2018 29-05-2018
32 PvdA Veilig buitenspelen H. Niezen 18-04-2018 29-05-2018
31 SP Kinderfonds Brede School R. Tetteroo 10-04-2018 25-04-2018
30 PvdD Bomen Marconistraat H. Niezen 03-04-2018 18-04-2018
29 SP Groene Hart Hopper H. Niezen 27-03-2018 10-04-2018
28 PvdD Honden Oostpolder H. Niezen 27-03-2018 11-04-2018
27 CDA Financiering - garanties en tegengaan radicale invloeden R. Tetteroo 14-03-2018 17-04-2018
26 SP Aanpak gevaarlijke kruising Goudkade/ Koningin Wilhelminaweg H. Niezen 13-03-2018 04-04-2018
25 CU Moskee Gouda Oost R. Tetteroo 13-03-2018 17-04-2018
24 CDA Groene Hart Hopper H. Niezen 05-03-2018 25-03-2018
23 GL Verpleeghuis Bloemendaal R. Tetteroo 05-03-2018 04-04-2018
22 SGP CU CDA SP VVD GBG Naamswijziging IJsselhof H. Niezen 01-03-2018 26-03-2018
21 PvdD Aangiften tegen tabaksindustrie C. Dijkstra 28-02-2018 25-03-2018
20 CDA Experimenten voor starters op de woningmarkt R. Tetteroo 28-02-2018 25-03-2018
19 PvdA Sluiting Woodies M. Schoenmaker 27-02-2018 04-04-2018
18 G50+ IJsselhof H. Niezen 22-02-2018 26-03-2018
17 D66 Automatisering en IT beveiliging J. de Laat 19-02-2018 21-03-2018
16 GoPo Veiligheidshuis M. Schoenmaker 15-02-2018 13-03-2018
15 SP Inzet armoedegeld voor kinderboerderij H. Niezen/ R. Tetteroo 14-02-2018 21-02-2018
14 SGP Lokaal begraven voorrang boven regionale behoefte cremeren IJsselhof en naamswijziging IJsselhof H. Niezen 07-02-2018 22-02-2018
13 VVD Taaleis en participatiewet R. Tetteroo 07-02-2018 13-03-2018
12 CDA Steun de kinderboerderij H. Niezen 06-02-2018 21-02-2018
11 GL Nederlandse uitzendbureau's maken zich schuldig aan discriminatie J. van Gelder 31-01-2018 21-03-2018
10 D66 Uitval openbare verlichting H. Niezen 31-01-2018 21-03-2018
09 SP Flying Squad Team R. Tetteroo 31-01-2018 14-02-2018
08 GL Samenscholingsverbod Plaswijck M. Schoenmaker 17-01-2018 17-04-2018
07 CU Hulp bij Belastingaangifte C. Dijkstra 12-01-2018 06-03-2018
06 PvdD Bomenmakelaar H. Niezen 16-01-2018 20-02-2018
05 GoPo Cyclus H. Niezen 15-01-2018 06-02-2018
04 PvdD SP Vuurwerkshow 22 december 2017 M. Schoenmaker 03-01-2018 31-01-2018
03 SGP Openbaar toilet Klein Amerika H. Niezen 03-01-2018 31-01-2018
02 D66 Schijnconstructies bij Promen R. Tetteroo 03-01-2018 24-01-2018
01 CDA Voorkomen zwerfafval december 2018 H. Niezen 02-01-2018 13-02-2018

2017

75 CU Juridische ondersteuning statushouders R. Tetteroo 27-12-2017 07-02-2018
74 VVD Wijnproeverij en Right To Challenge M. Schoenmaker J. van Gelder 27-12-2017 23 en 31-01-2018
73 VVD Wachttijd Poortgesprek R. Tetteroo 14-12-2017 16-01-2018
72 CU Hulpbanken R. Tetteroo 07-12-2017 09-01-2018
68 VVD Verspilling in de zorg C. Dijkstra 24-11-2017 09-01-2018