Raadsvergaderingen

 • Agenda en vergaderstukken

  14 februari 2019

  kalender klein In beginsel is er iedere week woensdag raadsdag in Gouda, met uitzondering van de schoolvakanties en een enkele pauzeweek. Op woensdag raadsdag worden voorbereidingsbijeenkomsten gehouden. Zo mogelijk worden deze onderwerpen gegroepeerd op basis van de drie clusters bestuur, sociaal en stad.

 • Ingekomen post 2019

  brievenbus Als u een brief schrijft aan de gemeente, moet u zich afvragen aan wie u de brief richt. Wilt u het standpunt van partijen of raadsleden beïnvloeden, schrijf dan een brief aan de gemeenteraad. Adres: postbus 1086 2800 BB Gouda. U kunt de brief ook per mail sturen aan griffie@gouda.nl

 • Weekzending 2019

  weekzending Dagelijks komt er veel informatie binnen bij de griffie. Ook worden er dagelijks raadsmemo's en andere stukken aangeboden aan de raad. Om de informatie zo gebundeld mogelijk aan te bieden aan de raadsleden wordt de informatie in een keer via de weekzending verstuurd.

 • Artikel 38 vragen en antwoorden 2019

  raadsvragen Raadsleden hebben op grond van de gemeentewet art. 155 en het reglement van orde het recht om schriftelijke vragen te stellen aan het college van B&W. De zogenaamde Artikel 38 vragen. Schriftelijke vragen kunnen gesteld worden ter verduidelijking of om een waardeoordeel van het college te krijgen.

 • Reglement van Orde

 • Toezeggingenlijst periode 2018-2022

  03 april 2019

  toezegging Zodra er tijdens een raadsbijeenkomst of raadsvergadering een toezeggingen wordt gedaan door een portefeuillehouder, wordt deze toezegging geplaatst op de lijst met toezeggingen.

 • Moties periode 2018-2022

  09 april 2019

  moties en amendementen

 • Nieuwsbrief Gemeenteraad Gouda

  Toptaakafbeelding nieuwsbrief 134 x 80

Live uitzending

De gemeenteraad van Gouda geeft u de mogelijkheid om vanuit huis op uw pc of via uw iPad of telefoon mee te kijken tijdens de raadsvergadering middels een zogenaamde webcast.

Lees verder over 'Live uitzending'