Inspreken bij de raad

Goudse inwoners, jong en oud kunnen tijdens voorbereidende- en besluitvormende raadsvergaderingen met de gemeenteraadsleden in gesprek. Hieronder worden drie mogelijkheden besproken.

Tijdens voorbereidende raadsvergaderingen kunt u gebruik maken van het inspreekrecht. Raadsvoorstellen worden in verschillende fases en vormen behandeld. In de zogenoemde verkennende bijeenkomst verzamelt de raad zoveel mogelijk informatie over het te behandelen raadsvoorstel. Naast vragen aan de wethouder of bijdragen van experts wordt ook uw informatie op prijs gesteld en bij de verdere besluitvorming betrokken. Uw mening, informatie en ervaring doen er voor de raad toe omdat de inwoners van Gouda als geen ander weten wat de effecten op de stad zullen zijn van het op dat moment te behandelen raadsvoorstel.

Een tweede mogelijkheid tot inspreken is als u als belanghebbende betrokken bent bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. Heeft u een zienswijze ingediend op het bestemmingsplan, dan kunt u uw zienswijze mondeling toelichten bij de behandeling van het bestemmingsplan in de raad. Of er de mogelijkheid is tot inspreken kunt u zien op de agenda van de desbetreffende raadsvergaderingen en onderwerp. U dient zich dan uiterlijk 12.00 op de dag van de vergadering te melden bij de griffie.
 
 Een derde mogelijkheid is het Open podium voorafgaande aan de besluitvormende raadvergaderingen.