Open Podium

Aan het begin van de besluitvormende raadsvergadering kunnen inwoners en/of vertegenwoordigers van organisaties in Gouda de aandacht vragen van de raad voor een actueel onderwerp dat niet op de agenda staat. Het gaat om onderwerpen die ook niet net aan de orde geweest zijn of binnenkort aan de orde zullen komen.

Deze ruimte voor actuele kwesties heet Open Podium. De sprekers op het Open Podium krijgen drie minuten spreektijd. Hier wordt stipt de hand aan gehouden. Er wordt gesproken vanaf het spreekgestoelte dat ook door de wethouders gebruikt wordt. Nadat het woord is gevoerd krijgt de spreker meteen antwoord over de procedure die gevolgd zal worden. Dit antwoord komt van de voorzitter van de cluster waar het onderwerp toe gerekend kan worden. Soms wordt aan de wethouder gevraagd een en ander nader toe te lichten. Mensen die gebruik willen maken van de mogelijkheid van het Open Podium moeten zich uiterlijk om 12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffie aanmelden. Met de griffie wordt dan besproken of het onderwerp past binnen Open Podium of dat het wellicht beter is een andere procedure te volgen. 
 
Het is verstandig de bijdrage aan het Open Podium van te voren op papier te zetten. Zo kan uitgeprobeerd worden of het verhaal binnen de drie minuten past. Ook is het prettig als de tekst na afloop direct aan de griffier overhandigd wordt.