Gast van de raad

Om de bewoners van Gouda op een informele manier kennis te laten maken met het werk van de Goudse raad, worden er voor iedere woensdag raadsdag gasten uitgenodigd door de raad.

Statistisch gezien hebben de meeste inwoners van Gouda nog nooit een raadsvergadering bijgewoond (in september 2007 is het project Gast van de Raad gestart). Uit het bevolkingsregister wordt een willekeurige selectie gemaakt van inwoners van 18 jaar en ouder. Deze mensen krijgen een uitnodiging om een avond gast van de raad te zijn. Als ze laten weten dat zij de uitnodiging accepteren (eventueel in overleg op een andere datum) krijgen ze, zo mogelijk per mail, de agenda van de betreffende avond toegezonden.

 
Op de avond zelf zitten om 19.00 uur drie raadsleden van verschillende fracties op de gasten te wachten. In het uur voorafgaand aan de vergadering geven deze raadsleden uitleg over de werkwijze van de raad en bereiden zij de gasten voor op hetgeen deze avond aan de orde komt. Om 20.00 uur nemen de gasten plaats op de publieke tribune en zoeken de raadsleden hun plaats aan de vergadertafel op. In de pauze en eventueel na afloop is er nog even contact tussen de gastheer/vrouwen van de raad en de bezoekers. De gasten krijgen tenslotte een kleine herinnering aan hun bezoek mee en een attentie als zij de enquête invullen.

 
U hoeft niet te wachten tot u een uitnodiging krijgt als u gast van de raad wilt zijn. U kunt u ook zelf opgeven via gast van de raad. Ook is het mogelijk met een groep te komen. Een schoolklas, leden of bestuur van een vereniging, een werkgroep of de bewoners van een straat. De raad wil graag gasten ontvangen en ervaringen uitwisselen. Belt u voor speciale wensen of groepsbezoeken wel even met de griffie om te overleggen over een datum.