Woensdag 11 juli raadsbijeenkomst

Morgenavond is de laatste vergadering van de raad voor het zomerreces.
De raad besluit o.a. over het pakket van financiële effecten die voortvloeien uit het coalitieakkoord, de meicirculaire en een aantal regulier financieel technische begrotingsaanpassingen.

De volledige agenda kunt u hier inzien.

Bent u niet in de gelegenheid de vergadering bij te wonen? Dan kunt u deze ook volgen via de live uitzending.

Wilt u de agenda's altijd bij de hand hebben? U kunt de agenda's van de Goudse Gemeenteraad ook via een app op uw telefoon of iPad bekijken.

Gaat u daarvoor naar de appstore en download de app "iBabs".
Na installatie van de app wordt u gevraagd in te loggen.
In het eerste veld vult u in "gouda"
In het tweede veld vult u in "burger"
In het derde veld vult u eveneens in "burger"

De app is beschkbaar voor Apple, Windows en Android.