Extra Raadsvergadering op 18 januari a.s.

Op donderdag 18 januari a.s. neemt de gemeenteraad tijdens een extra raadsvergadering een besluit over de aanbeveling tot herbenoeming van burgemeester Milo Schoenmaker.

Dit is nodig, aangezien zijn eerste termijn van zes jaar als burgemeester in december van dit jaar eindigt.

De extra raadsvergadering start om 20.00 uur met een besloten deel, waarin een geheime stemming plaatsvindt over de aanbeveling tot herbenoeming. Deze vergadering eindigt om 20.45 uur.

Aansluitend wordt tijdens het openbare gedeelte van de raadsvergadering, de aanbeveling over de herbenoeming van de burgemeester openbaar gemaakt. Dit openbare deel van de vergadering begint om 21.00 uur.

Procedure herbenoeming

Burgemeester Schoenmaker heeft in een gesprek met de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, dhr. J. Smit, laten weten beschikbaar te zijn voor een tweede termijn. Bij een herbenoeming van een burgemeester zijn er geen andere kandidaten.

Vanuit de gemeenteraad is vervolgens op 25 oktober jl. een vertrouwenscommissie ingesteld die de aanbeveling over de herbenoeming heeft voorbereid. In de vertrouwenscommissie waren alle fracties vertegenwoordigd, middels de fractievoorzitter.

Over deze aanbeveling van de commissie wordt op 18 januari a.s. door de gemeenteraad gestemd.

De aanbeveling van de gemeenteraad, wordt gestuurd aan de Commissaris van de Koning (CdK). De CdK zal dit advies doorgeleiden aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister doet dan een voordracht voor herbenoeming van burgemeester aan Zijne Majesteit de Koning. De Koning bekrachtigt de voordracht tot herbenoeming door het ondertekenen van een koninklijk beluit. Daarna is de herbenoeming definitief en legt de burgemeester de eed of de belofte af bij de CdK in het provinciehuis in Den Haag.

Milo Schoenmaker is sinds 12 december 2012 Burgemeester van Gouda

Burgemeester Milo Schoenmaker