Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad en vormt de schakel tussen de gemeenteraad enerzijds en het college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie anderzijds. De griffie bestaat uit een griffier, raadsadviseurs en griffiemedewerkers.

De medewerkers van de griffie worden benoemd door de gemeenteraad, in tegenstelling tot de andere ambtenaren van de gemeente die benoemd worden door het college van burgemeester en wethouders. De samenstelling van de griffie in Gouda is:

Eleonore Karman-Moerman

Raadsgriffier

Karman
 • Presidium
 • Agendacommissie
 • Werkgeverscommissie
 • Regio Midden-Holland
 • Groene Hart Rekenkamer
 • Voorzitter Griffierskring Midden-Holland
 • Vertrouwenscommissie

Marjoke van Pijkeren

Adjunct Griffier

Pijkeren
 • Cluster Veiligheid en Bestuur
 • Stadsmarketing en Economie
 • Onderwijsaquisitie HBO (zorg, ICT)
 • Commissie Raadsbreed werken
 • Raadsbrede werkgroepen thema's “Energie” en “Omgevingswet”
 • Klankbordgroep Toekomstvisie

Jacoline Holdijk

Raadsadviseur

Holdijk
 • Cluster Wonen en Buitenruimte
 • Sport en Recreatie
 • Onderwijshuisvesting
 • Financiën
 • Secretaris Auditcommissie

Cindy Heusingveld

Raadsadviseur
heusingveld
 • Cluster Sociale zaken en werkgelegenheid
 • Jeugdzorg
 • Zorg en Welzijn
 • Onderwijs
 • Commissie Raadsbreed werken
 • Raadsbrede werkgroepen "Klimaatadaptatie" en "750 jaar Gouda"

Renée Verboom

Griffiemedewerker

Verboom
 • Secretariaat Griffie/Raad
 • Ondersteuning communicatie
 • Projecten Griffie/Raad
 • Applicatiebeheer
 • Administratieve processen

Astrid Teunissen

Griffiemedewerker

Teunissen
 • Secretariaat Griffie/Raad
 • Ondersteuning griffier
 • Projecten Raad/Griffie
 • Applicatiebeheer
 • Administratieve processen

Elsemieke Smits-Muis

Secretaris Groene Hart Rekenkamer

 
 •