Terug naar de vorige pagina

Rogier Tetteroo

Wethouder - PvdA

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening en strategisch grondbeleid
 • Wonen en wijkontwikkeling
 • Werk en inkomen (Participatiewet, armoedebeleid en schuldhulpverlening)

Projecten en programma’s

 • Klimaatadaptatie: samen met wethouders Klijmij-van der Laan en van Vugt (raadsprogramma)
 • Energietransitie: samen met wethouders Klijmij-van der Laan en Bunnik (raadsprogramma)
 • Omgevingsbeleid: samen met wethouder van Vugt (raadsprogramma)
 • Modernisering Sociale Dienst: samen met wethouder Bunnik
 • Vernieuwing sociaal domein (inclusief bestuursopdracht): samen met wethouder Dijkstra
 • Versnelling Woningbouw: samen met wethouder Bunnik
 • Goudasfalt: samen met wethouder van Vugt 
 • Spoorzone Noord: samen met wethouder Bunnik
 • Westergouwe: samen met wethouder Bunnik
 • Middenwillens

Nevenactiviteiten

Bekijk de nevenactiviteiten van Rogier Tetteroo.

Contact

Bestuursondersteuner

Tonny Sluijs
(0182) 58 86 95
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Evelyne Smith
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl