Terug naar de vorige pagina

Michel Klijmij-van der Laan

Wethouder - GroenLinks

Portefeuille

  • Klimaat (water, groen en bodemdaling)
  • Duurzaamheid en energie
  • Stedelijk beheer en mobiliteit
  • Natuur, milieu en dierenwelzijn
  • Bewonersparticipatie en -initiatieven

Projecten en programma’s

  • Klimaatadaptatie: samen met wethouders van Vugt en Tetteroo (raadsprogramma)
  • Energietransitie: samen met wethouders Tetteroo en Bunnik (raadsprogramma)
  • Versnellingskamer Goudse Poort: samen met wethouder Bunnik
  • Zuidelijk stationsgebied: samen met wethouder van Vugt

Nevenactiviteiten

Bekijk de nevenactiviteiten van Michel Klijmij-van der Laan

Contact

Bestuursondersteuner

Joke Flapper
(0182) 58 81 22
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Janine Harbers
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl