Terug naar de vorige pagina

Corine Dijkstra

Wethouder - ChristenUnie

Portefeuille

  • Maatschappelijke ondersteuning (inclusief beschermd wonen en maatschappelijke opvang)
  • Jeugd en welzijn (inclusief kinderopvang)
  • Publieke gezondheid
  • Integratie, burgerschap en diversiteit

Projecten en programma’s

  • Vernieuwing sociaal domein (inclusief bestuursopdracht): samen met wethouder Tetteroo
  • Geheugen van Gouda: samen met wethouder Bunnik
  • Acquisitie HBO (zorg; ICT): samen met wethouder van Vugt
  • Doorontwikkeling Chocoladefabriek: samen met wethouder Van Vugt
  • Toekomstvisie: samen met wethouder Bunnik en burgemeester Verhoeve

Nevenactiviteiten

Bekijk de nevenactiviteiten van Corine Dijkstra.

Contact

Bestuursondersteuner

Mirjam van Driel
(0182) 58 81 21
secretariaat.bestuur@gouda.nl

Woordvoerder

Evelyne Smith (tijdelijk)
Persnummer: (0182) 58 91 91
communicatie@gouda.nl