Deze pagina is verlopen.

Intentie tot verhuur gemeentelijk vastgoed: atelierruimte

De gemeente Gouda heeft het voornemen om een atelierruimte te verhuren. Deze ruimte is gelegen aan de Turfsingel 31-33 te Gouda (De Spoel).

Verhuurinformatie

Object: bedrijfsruimte gelegen op de derde bouwlaag, staande en gelegen aan de Turfsingel 31-33 te Gouda (unit 10).
Bestemming: maatschappelijk, atelierruimte.
Metrage: 30 m² BVO.
Opleveringsniveau: gebruiksklaar.
Netto huurprijs: € 2.798,70 per jaar.
Servicekosten: € 1.282,50 per jaar. Dit betreft een voorschot en is te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
Waarborgsom: 1 maand huur.

Huurovereenkomst: ROZ Kantoorruimte 2015 en de hierbij behorende algemene bepalingen, zie ook de website van het ROZ.

Voorwaarden toewijzing atelierruimte Turfsingel 33, unit 10 te Gouda.

Toe te passen selectiecriteria:

1.     De aspirant huurder is kunstenaar werkzaam op het gebied van de beeldende kunst, en of design en werkt professioneel en zelfstandig;
2.     De werkzaamheden van de aspirant huurder zijn passend gezien de milieueisen behorende bij het pand (qua geluid en brandveilig werken);
3.     De selectie van de aspirant huurders zal plaatsvinden op basis van volgorde van binnenkomst.  

De te volgen selectieprocedure

De criteria die in een selectieprocedure worden behandeld hebben ten doel om de eventueel verschillende gegadigden, respectievelijk hun aanbiedingen tegen elkaar af te zetten. Dit opdat aan de hand van de selectiecriteria de meest gerede aanbieder, respectievelijk aanbieding, wordt geselecteerd. Hierbij gaat selectiecriterium 1 voor op selectiecriterium 2. Deze criteria worden gesteld in een context van gelijke behandeling van gelijke gevallen. Er wordt gegund aan de inschrijver die het hoogste scoort gezien de selectiecriteria; Indien u in aanmerking wilt komen voor het huren van het object dan dient u uw interesse kenbaar te maken door middel van een bericht aan de heer Guido Heeremans, per e-mail: guido.heeremans@gouda.nl. Bij vragen kunt u ook contact opnemen met Guido Heeremans via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken tot uiterlijk 16 november 2023.