Intentie tot grondverkoop in Westergouwe

De gemeente Gouda heeft het voornemen om 2 percelen grond te verkopen, kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie N, nummers 2314 (ged.) en 1849 (ged.)). Naar het oordeel van de gemeente is er voor deze percelen 1 serieuze gegadigde.

Doel grondverkoop

Als netbeheerder zorgt Stedin voor de aanleg en het onderhoud van het elektriciteitsnetwerk in de regio. In het kader van de energietransitie zijn zij bezig met het uitbreiden van het netwerk om zo de capaciteit hiervan te vergroten. Ook in Gouda is het nodig om te investeren in het netwerk om hiermee bestaande capaciteitsproblemen op te lossen en toekomstige ontwikkelingen mogelijk te maken. Om deze uitbreiding te kunnen realiseren dienen 2 nieuwe stations geplaatst te worden. De gemeente heeft geen bezwaar tegen de verkoop van deze grond voor dit doel.

1 serieuze gegadigde

De gegadigde is Stedin Netbeheer B.V.

Termijn reactie

Partijen die eveneens dit perceel willen verwerven kunnen tot uiterlijk 6 december 2023 schriftelijk reageren op het voornemen. Uw reactie kunt u sturen naar Gemeente Gouda, afdeling Cultuur, vastgoed en ontwikkeling t.a.v. mevrouw A.L. van Rijswijk, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: annemieke.vanrijswijk@gouda.nl.