Intentie tot grondverkoop Goudkade 23

Gemeente Gouda heeft het voornemen om grond juridisch te leveren (perceel grond kadastraal bekend gemeente Gouda, sectie F, nummer 3785) aan Atlantis CV. De gemeente Gouda heeft in 2018 deze grond reeds verkocht aan Atlantis CV en is nu voornemens om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst en juridisch te gaan leveren. Naar het oordeel van de gemeente is Atlantis CV de enige serieuze gegadigde.

Het perceel is ingeklemd tussen grond van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Gouda en het bedrijfsterrein van Atlantis CV. De gemeente wenst de grond te verkopen, de provincie heeft geen belangstelling, zodat Atlantis CV de enige logische kandidaat is voor verwerving van het perceel.

Termijn reactie

Een serieuze gegadigde die meent dat hij ook voor de aankoop van het perceel in aanmerking komt, kan dit uiterlijk 15 juni 2023 schriftelijk en gemotiveerd kenbaar maken.

Met het oog op de voortgang in dit verkooptraject en het verkrijgen van duidelijkheid, hanteren wij een termijn van 20 kalenderdagen. Deze termijn is een vervaltermijn.

U kunt uw reactie sturen naar de Gemeente Gouda t.a.v. afdeling Cultuur, Vastgoed en Ontwikkeling t.a.v. mevrouw J.A.A. van Dijken-Bron, telefoonnummer 14 0182, of per e-mail: julia.bron@gouda.nl.