Zwaar verkeer binnenstad

Zwaar verkeer is een extra belasting voor de Goudse binnenstad. Dat blijkt uit het trillingsonderzoek dat pas is gedaan. Op de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat zijn maatregelen nodig. Samen met ondernemers en bewoners kijkt het college hoe het goederenvervoer in de binnenstad er in de toekomst uit moet zien.

Onderzoek naar trillingen

Op zo’n 40 plekken in de binnenstad zijn eind 2018 trillingsmeters aan muren van huizen vastgemaakt. Met een vrachtwagen is vervolgens onderzocht welke trillingen er zijn bij verschillende snelheden en gewichten. Trillingen worden bijvoorbeeld veroorzaakt door kuilen of hobbels in de weg. Maar ook het gewicht en de snelheid van voertuigen hebben invloed. Op veel plekken komen weinig trillingen voor, omdat bijvoorbeeld de weg vlakker is. In het gebied rond de Turfmarkt zorgt vrachtverkeer voor zoveel trillingen dat snel maatregelen nodig zijn.

Maatregelen zwaar verkeer nodig

Verkeerswethouder Hilde Niezen: “Vrachtverkeer veroorzaakt op sommige plekken te veel trillingen en daarom gaan we nu maatregelen nemen. Daarnaast zijn we met inwoners en ondernemers in gesprek over de levering van goederen in de binnenstad voor de toekomst. Daarbij kijken we als college van B en W ook naar de doelen uit het Mobiliteitsplan en het coalitieakkoord. Onderdelen hiervan zijn onder andere het autoluw maken van de binnenstad en haar randen, het uitbreiden van 30-kilometerzones en het terugdringen van vervuilende voertuigen. Meer ruimte voor de fiets en minder overlast en luchtvervuiling.”

De gemeente onderzoekt ook of een zero-emissie stadslogistiek een mogelijkheid is om het zware vrachtverkeer terug te dringen.

Maatregelen

  • De plekken uit het onderzoek waar veel trillingen voorkomen, zijn aangepakt waar dat mogelijk is. Kuilen in de weg of hobbels zijn weggehaald en putdeksels of hoge stoepranden zijn aangepast. Op die manier kan het verkeer er makkelijker en met minder trillingen overheen rijden.
  • Ook heeft de gemeente met Cyclus afspraken gemaakt over de inzet van lichtere vracht- en vuilniswagens in de binnenstad.
  • Voor de Turfmarkt, Achter de Vismarkt en Naaierstraat is na overleg met betrokkenen een beperking voor vrachtwagens ingesteld via een Verkeersbesluit. Dit houdt in dat sinds 3 april 2019 de Turfmarkt, Naaierstraat en Achter de Vismarkt verboden is voor voertuigen en samenstellen van voertuigen langer dan 10 meter (C17) en/of zwaarder dan 20 ton (C21). Lees ook het volledige verkeersbesluit. In andere cultuurhistorische (binnen)steden zijn ook zulke maatregelen genomen, bijvoorbeeld in Dordrecht.
  • De komende tijd bekijken we alle transport routes in de binnenstad en wat mogelijke gevolgen zijn van de beperkingen van vrachtverkeer voor ondernemers.
  • De gemeente onderzoekt daarnaast de resultaten van de vrachtwagenbeperking en wegaanpassingen op Turfmarkt, Lage Gouwe en Nieuwehaven. Op basis daarvan neemt de gemeente over een aantal maanden nog extra maatregelen als dat nodig is.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.