Woningen Sportlaan 83

Er is een nieuw bestemmingsplan voor Sportlaan 83. Het is de bedoeling dat op de plek van de vroegere Land- en Tuinbouwschool nieuwe woningen komen. Na sloop van de school worden 59 nieuwe appartementen gebouwd. Op de begane grond komen daarnaast een woonzorgcomplex met 24 onzelfstandige zorg-eenheden en gemeenschappelijke ruimtes, en een wijkrecreatiecentrum.