Woningen Gedenklaan

Inleiding

Op de locatie van de voormalige Anne de Vriesschool komt nieuwbouw. De school was vanaf 1966 gevestigd tussen de Gedenklaan en de Voorwillenseweg en is rond 2011/2012 gesloopt. Voor de ontwikkeling van het gebied is tussen de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten.

Waar is het?

De nieuwbouw komt op de locatie van de voormalige Anne de Vriesschool, tussen de Gedenklaan en de Voorwillenseweg.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het plan voorziet in de bouw van een zestal 2-onder-1-kap woningen aan de Voorwillenseweg en twaalf rijtjeswoningen aan de Gedenklaan. Het gebied wordt voor autoverkeer ontsloten vanaf de Gedenklaan. Daarnaast wordt voorzien in een voetgangers – fietsontsluiting vanaf de Voorwillenseweg.

Voor de ontwikkeling van het gebied is tussen de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten. Hierbij is bepaald dat de gemeente het terrein functievrij oplevert. Om de locatie functievrij op te leveren, moeten de aanwezige bomen in het gebied gekapt worden. Daarnaast zijn enige andere voorbereidende werkzaamheden nodig om de bouw mogelijk te maken.

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wat is de planning?

In het eerste kwartaal van 2020 voert gemeente Gouda een aantal werkzaamheden uit, waaronder het kappen van de bomen. Daarna wordt het toekomstige parkeerterrein voorbelast. De bouw van de woningen start naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.