Verkeersveiligheid Ridder van Catsweg

De Ridder van Catsweg heeft onderhoud nodig. De gemeente voert het onderhoud dit jaar uit samen met een aantal maatregelen om de veiligheid te vergroten. De weg wordt ingericht als een 30-kilometer per uur weg. Er komt een drempel en de weg wordt breder.

Waar is het?

Het gaat om het deel van de Ridder van Catsweg 689 tot en met de kruising met de Bloemendaalseweg. Het doel van het project is om de verkeersveiligheid te verhogen en om groot onderhoud uit te voeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Er komt een nieuwe laag asfalt en de wegindeling wordt anders. De kruising Ridder van Catsweg – Bloemendaalseweg wordt opnieuw ingericht. Er komt meer ruimte voor fietsers. We brengen een aparte strook aan voor motorvoertuigen én voor fietsers. Ook komt er een verkeersdrempel in de bocht met een verhoogde binnenbocht voor fietsers.

Het gedeelte waar het verkeer straks 30 kilometer per uur mag rijden, gaat in vanaf de kruising Plaswijkweg. Daarom komt er geen extra oversteekplaats. Deze oversteekplaats stond eerst wel op de presentatietekening, maar komt er niet.

U kunt de presentatietekening (pdf) bekijken.

Op de nieuwe laag asfalt komt streetprint. Dat is de 1e keer in Gouda. Een stalen net maakt een motief in het asfalt, waardoor het lijkt alsof er klinkers liggen. Het ziet eruit als een straat waar het verkeer 30 kilometer per uur mag rijden.

Op de foto ziet u asfalt met streetprint en een deel van een putdeksel.
Nieuw in Gouda: streetprint. Met een stalen net wordt een motief in het asfalt gemaakt. We gebruiken asfalt, maar de weg ziet eruit als een straat waar het verkeer 30 kilometer per uur mag rijden.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente zoekt een aannemer. Het plan is klaar.

Hoe kan ik meedenken?

Als u zich verder in het project wil verdiepen, dan kan dit. Wij hebben een tekening (pdf) van het project laten maken met aanvullende informatie over maatvoering en materiaalgebruik. Onder het kopje ‘Wat zijn de werkzaamheden?’ op deze pagina leest u welke werkzaamheden wij gaan uitvoeren.

Wat is de planning?

Wanneer we een aannemer hebben gevonden, gaat de aannemer het project voorbereiden voor de uitvoering. We willen met het werk beginnen op 1 oktober 2021.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.