Rioolwerkzaamheden Goudkade

De gemeente Gouda gaat de openbare weg van de woonwagenlocatie Goudkade 6 opnieuw inrichten. Daarnaast komt er een nieuw rioolgemaal en leggen wij over de lengte van de weg een nieuw riool aan. Na de werkzaamheden gaat een groot deel van het regenwater bij hevige regenbuien direct naar de sloot. Hiermee voorkomen we wateroverlast.

Waar is het?

De werkzaamheden zijn aan de openbare weg van de woonwagenlocatie Goudkade 6 in de wijk Korte Akkeren.

Kaartje met daarop de plek waar de werkzaamheden plaatsvinden: de openbare weg van de woonwagenlocatie Goudkade 6 in de wijk Korte Akkeren.

Wat zijn de werkzaamheden?

Het asfalt heeft scheuren en is aan vervanging toe. We verwijderen het asfalt en de onderlaag van ongeveer 20 centimeter. Vervolgens vullen wij het gat aan. Tussen de woonwagens op de openbare weg komen straatstenen in plaats van asfalt. De hoofdrijbaan wordt grijs en de strook ernaast zwart.

Achter de woonwagens 6-11a en 6-17 staan op dit moment 2 rioolgemalen (pompen). Deze voldoen niet meer aan de eisen voor de toekomst en gaan we verwijderen. Hiervoor in de plaats komt een nieuw gemaal in de openbare weg tussen woonwagens 6-11 en 6-17. Ook leggen we een nieuw riool aan tussen het bestaande riool en het nieuwe gemaal. Het riool komt over de hele lengte van de weg.

Nu gaat al het regenwater naar 2 rioolgemalen die het water wegpompen. Bij een hevige regenbui kunnen deze gemalen de hoeveelheid water niet aan en komt er water op straat te staan. Dit gebeurt vooral bij de achterste woonwagens. Na de werkzaamheden gaat minimaal de helft van het regenwater direct naar de sloot. Hiermee voorkomen we wateroverlast.

Wat is de laatste stand van zaken?

De gemeente heeft een aantal aannemers uit Gouda en de omgeving gevraagd of zij de werkzaamheden willen uitvoeren.

Wat is de planning?

In januari 2022 weten wij welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De start van de werkzaamheden staat gepland vanaf maart 2022. De werkzaamheden gaan ongeveer 10 weken duren.

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook e-mailen naar gemeente@gouda.nl.