Schetsontwerpen herinrichting Ouwe Gouwe Noord, deelgebied 6

Deelgebied 6 gaat om de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven). Het schetsontwerp is een 1e ontwerp. De schetsontwerpen die we hebben gemaakt laten de mogelijke veranderingen in de straten zien. De schetsontwerpen laat ook zien welke keuzes we maken.

•	Overzicht deelgebieden herinrichting Ouwe Gouwe Noord.
•	Deelgebied 1 (lichtgroen) betreft de Heemskerkstraat en de Slotemaker de Bruïnestraat.
•	Deelgebied 2 (oranjebruin) betreft de De Savornin Lohmansingel, De Visserstraat en de Thorbeckelaan huisnummers 13 tot en met 23 (oneven).
•	Deelgebied 3 (blauw) betreft de Cort van der Lindestraat, Colijnstraat, van Hallstraat en Thorbeckelaan huisnummers 25 tot en met 51 (oneven).
•	Deelgebied 4 (paars) betreft de Tak van Poortvlietstraat, Talmastraat, Idenburgstraat, Groen van Prinsterersingel huisnummers 1 tot en met 41 (oneven) en de Thorbeckelaan huisnummers 53 tot en met 87 (oneven).
•	Deelgebied 5 (geel) betreft de Groen van Prinsterersingel huisnummers 2 tot en met 40b (even), Wibautstraat huisnummers 2 tot en met 90 (even) en de Thorbeckelaan huisnummers 89 tot en met 135 (oneven).
•	Deelgebied 6 (donkergroen) betreft de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven).

De schetsontwerpen

Hieronder staan 3 verschillende vormen van schetsontwerpen voor de herinrichting van deelgebied 6. De gemeente Gouda zorgt er in ieder geval voor dat de straten aan de eisen van deze tijd voldoen. De ontwerpen hebben de volgende kenmerken:

  • Vorm 1: terugbrengen huidige situatie, straten voldoen weer aan de eisen van deze tijd.
  • Vorm 2: net als vorm 1, met extra voorzieningen voor het stallen van fietsen.
  • Vorm 3: net als vorm 1, met extra groen.

Voor elke vorm staat hieronder een plattegrond. Voor de vormen 1 en 3 hebben wij ook 3D schetsen gemaakt voor 2 straten in het gebied. Hiermee kunt u zien hoe de straat er ongeveer uit kan komen te zien. Bij deze 3D schetsen staat een korte toelichting.

Schetsontwerp vorm 1

Hieronder staan 3 afbeeldingen met de schetsontwerpen voor vorm 1.

De afbeelding betreft een plattegrond van Ouwe Gouwe Noord waarin is ingezoomd op de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven). Als deze variant wordt gekozen, passen we in deze straten de wegen en parkeerplaatsen aan naar de Goudse Standaard. In de Wibautstraat vindt een herinrichting plaats als gevolg van ontwikkeling van het PWA-kazerne terrein. Er worden haakse parkeervakken aangelegd. We vergroenen de straat door het toevoegen van grote boomvakken. Ook zorgen we bij deze variant voor het toevoegen van drempelplateaus bij kruisingen van straten. De Troelstralaan wordt vergroend door middel van het toevoegen van bomen lang de singel en het herinrichten van de groenstrook tot natuurlijke oever. Ook zorgen we er bij deze variant voor bloemrijke grassen.
De afbeelding betreft een 3D schets van de Wibautstraat voor schetsontwerpvariant 1. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Herinrichting als gevolg van ontwikkeling van PWA kazerne (haaks parkeren) • Toevoegen grote boomvakken • Toevoegen drempelplateaus bij kruisingen straten
De afbeelding betreft een 3D schets van de Troelstralaan voor schetsontwerpvariant 1. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Toevoegen (aanvullen) bomen langs de singel • Inrichten van de groenstrook tot natuurlijke oever • Bloemrijke grassen

Schetsontwerp vorm 2

Hieronder staat 1 afbeelding met een schetsontwerp voor vorm 2.

Schetsontwerp vorm 3

Hieronder staan 3 afbeeldingen met de schetsontwerpen voor vorm 3.

De afbeelding betreft een plattegrond van Ouwe Gouwe Noord waarin is ingezoomd op de Vliegenstraat, Troelstralaan, Wibautstraat huisnummers 92 tot en met 150 (even) en Thorbeckelaan huisnummers 137 tot en met 183 (oneven). Als deze variant wordt gekozen, passen we in deze straten de wegen en parkeerplaatsen aan naar de Goudse Standaard. In de Wibautstraat vindt een herinrichting plaats als gevolg van ontwikkeling van het PWA-kazerne terrein. Er worden haakse parkeervakken aangelegd. We vergroenen de straat door het toevoegen van grote boomvakken. Ook zorgen we bij deze variant voor het toevoegen van drempelplateaus bij kruisingen van straten. De Troelstralaan wordt vergroend door middel van het toevoegen van bomen lang de singel en het herinrichten van de groenstrook tot natuurlijke oever. Ook zorgen we er bij deze variant voor bloemrijke grassen.
De afbeelding betreft een 3D schets van de Wibautstraat voor schetsontwerpvariant 3. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Herinrichting als gevolg van ontwikkeling van PWA kazerne (haaks parkeren) • Toevoegen grote boomvakken • Toevoegen drempelplateaus bij kruisingen straten
De afbeelding betreft een 3D schets van de Troelstralaan voor schetsontwerpvariant 3. Onder de afbeelding zijn de volgende aanpassingen opgesomd: • Wegen en parkeerplaatsen aanpassen naar de Goudse standaard (LIOR). • Toevoegen (aanvullen) bomen langs de singel • Inrichten van de groenstrook tot natuurlijke oever • Bloemrijke grassen

Waar kan ik vragen stellen over dit project?

Meer informatie over het project vindt u op de projectpagina Herinrichting, ophoging en rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord. Als u vragen heeft over het project of iets wilt melden, bel dan de gemeente Gouda via 14 0182. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@gouda.nl.